Tiểu sử Nữ tu Maria Bùi Thị Huyền

0

Sinh ngày 03/9/1933, tại Mộc Đức, Giao Thủy.
Năm 1947: Gia nhập Nhà Phước Trung Lễ.
Ngày 01/10/1952: Vào Đệ tử viện, tại Hội dòng Đa Minh Bùi Chu.
Năm 1954: Di cư vào Nam.
Ngày 30/6/1958: Vào nhà Thử, tại Hội dòng Đa Minh Tam Hiệp.
Ngày 04/8/1958: Vào nhà Tập, tại Hội dòng Đa Minh Tam Hiệp.
Ngày 05/8/1959: Khấn lần đầu, tại Hội dòng Đa Minh Tam Hiệp.
Ngày 05/ 8/ 1965: Khấn trọn đời, tại Hội dòng Đa Minh Tam Hiệp.
Hành trình sứ vụ:
Năm 1959 – 1965; 1967 – 1990: Phục vụ tại bệnh viện Thánh Tâm, cộng đoàn Mẹ Bảy Sự, Hố Nai.
Năm 1965 – 1967: Phục vụ tại cộng đoàn Thánh Giuse I, Tân Mai.
Năm 1990 – 1996: Phục vụ tại cộng đoàn Truyền Tin, Tam Hiệp
Năm 1996 – 1997; 1998 – 2002: Phục vụ tại nhà An dưỡng Hội dòng Đa Minh Tam Hiệp.
Năm 1997 – 1998: Phục vụ tại cộng đoàn Thánh Giuse Lao Động, Thiên Bình.
Năm 2002 – 2010: Phục vụ tại cộng đoàn Thánh Têrêsa, Thạch Lâm.
Năm 2010 – 2018: Nghỉ hưu tại nhà An dưỡng Hội dòng Đa Minh Tam Hiệp.

Nữ tu MARIA BÙI THỊ HUYỀN về với Chúa vào lúc 9g15 ngày 22/03/2018
tại Nhà Mẹ Hội dòng Đa Minh Tam Hiệp.

Comments are closed.