Tin buồn: Xin hiệp ý cầu nguyện cho thân mẫu Sr. Enfant Jésus Bùi Thị Úy. OP

0

Trong niềm tin vào Đức Kitô Tử Nạn và Phục Sinh,
xin kính báo đến quý Bề trên và chị em:

Bà cố MARIA NGUYỄN THỊ QUY

Thân mẫu Sr. Enfant Jésus Bùi Thị Úy

Đã được Chúa gọi về lúc 9 giờ, thứ Sáu ngày 20 tháng 04 năm 2018

tại tư gia thuộc Giáo xứ Chánh Tòa Đà Lạt

Hưởng thọ 96 tuổi

Thánh Lễ An Táng sẽ được cử hành

Vào lúc 6g30 sáng thứ Hai ngày 23 tháng 04 năm 2018

Tại Thánh Đường Giáo xứ Chánh Tòa Đà Lạt

Xin quý Bề trên và chị em sắp xếp công việc về Nhà Mẹ ngày Chúa Nhật 22/04/2018 cùng với Hội Dòng đi Đà Lạt lúc 22 giờ đêm Chúa Nhật để tham dự Thánh lễ An táng cầu nguyện cho Bà cố.

Xin các Cộng đoàn cầu nguyện cho Linh hồn Bà cố Maria theo Nội Quy số 81.

Hội Dòng xin hiệp thông và chia buồn với chị Enfant Jésus Úy cùng Tang quyến.

Xin Chúa sớm đưa linh hồn Bà cố Maria về hưởng kiến Tôn Nhan Chúa.

Kính báo,
Ban Truyền Thông

Comments are closed.

phone-icon