Thiên Chúa có hiện hữu hay không ?

0

THIÊN CHÚA CÓ HIỆN HỮU HAY KHÔNG ?

Đó là câu hỏi mà ai cũng đã từng đặt ra cho chính mình.

Nhiều thần học gia và khoa học gia tìm cách trả lời với chứng cớ rõ ràng về lập trường của mình. Có thể một trong các quan điểm nổi bật là của khoa học gia Stephen Hawking, nhà vật lý lý thuyết, nhà vũ trụ học, và là người vô thần đã tuyên bố rằng lý thuyết của ông có thể chứng minh không có Thiên Chúa.

Thiên tài 11 tuổi William Maillis không chấp nhận cách nghiên cứu của người khác vì niềm tin của họ. Cậu bé vạch trần lý thuyết của Hawking là sai và chia sẻ sự hiểu biết của mình thế này:

TRONG LÝ THUYẾT CỦA ÔNG (HAWKING) NÓI RẰNG ĐỔI CHỖ KHÔNG GIAN VÀ THỜI GIAN LÀ NGUYÊN NHÂN TẠO RA TRỌNG LỰC. NẾU NHƯ VẬY, SỰ VẮNG MẶT CỦA TRỌNG LỰC HOẶC CỦA KHÔNG GIAN VÀ THỜI GIAN PHẢI LÀ TRỌNG LỰC THUẦN TÚY, BỞI VÌ NẾU CÓ LUẬT CỦA LƯU LƯỢNG THÌ CÁC VẬT SẼ TỚI ĐIỂM ĐỀ KHÁNG TỐI THIỂU, VÀ NẾU KHÔNG CÓ GÌ CHỐNG LẠI THÌ ĐÓ LÀ ĐIỂM ĐỀ KHÁNG TỐI THIỂU.

NHƯ VẬY, SỰ VẮNG MẶT CỦA KHÔNG GIAN VÀ THỜI GIAN SẼ LÀ TRỌNG LỰC THUẦN TÚY, CÁC LỖ ĐEN LÀ SỰ VẮNG MẶT CỦA KHÔNG GIAN VÀ THỜI GIAN. KHÔNG CÓ GÌ THOÁT KHỎI SỨC HÚT CỦA CHÚNG, KỂ CẢ ÁNH SÁNG. CŨNG VẬY, NẾU VŨ TRỤ LÀ KHÔNG GIAN VÀ THỜI GIAN, VÀ CẢ VÙNG HIGGS, CẢ KHÔNG GIAN VÀ THỜI GIAN CỦA MỌI VẬT CHẤT, THẾ THÌ MỌI THỨ BÊN NGOÀI VŨ TRỤ PHẢI LÀ SỰ VẮNG MẶT CỦA KHÔNG GIAN VÀ THỜI GIAN. NẾU VẬY, NƠI VŨ TRỤ KHÔNG MỞ RỘNG THÀNH KHOẢNG KHÔNG TUYỆT ĐỐI XUNG QUANH NÓ THÌ NÓ SẼ SỤP XUỐNG.

CHÚNG TA HÃY TRỞ LẠI SỰ KHỞI ĐẦU CỦA THỜI GIAN. CHÚNG TA BIẾT VŨ TRỤ CÓ TUỔI ĐÚNG KHÔNG? 13,8 TỶ NĂM. NHƯ VẬY 13,8 TỶ NĂM TRƯỚC, CẢ VŨ TRỤ NÀY GIẢM XUỐNG THÀNH SỰ DUY NHẤT, MỘT HẠT NHỎ HƠN VI LƯỢNG. TUY NHIÊN, NẾU TRỌNG LỰC LUÔN HOẠT ĐỘNG, NGHĨA LÀ NẾU BẠN NHẢY RA KHỎI MỘT TÒA NHÀ THÌ BẠN SẼ RƠI XUỐNG SAU 15 GIÂY, RƠI NGAY LẬP TỨC. VẬY NẾU TRỌNG LỰC LUÔN HOẠT ĐỘNG, VÀ NẾU LUÔN CÓ TÍNH DUY NHẤT NHƯ MỘT SỐ NGƯỜI VÔ THẦN CỐ Ý NÓI KHÔNG CÓ THIÊN CHÚA THÌ VŨ TRỤ NÀY CŨNG KHÔNG CÓ TUỔI VÀ VÔ CÙNG GIÀ NUA, NHƯNG KHÔNG PHẢI THẾ, VŨ TRỤ CÓ TUỔI LÀ 13,8 TỶ NĂM.

CÁI GÌ ĐÓ KHÔNG THỂ ĐẾN TỪ HƯ VÔ BỞI VÌ CHÚNG HIỆN HỮU ĐỂ TỰ LÀM CHO CHÚNG HIỆN HỮU, ĐÓ LÀ PHI LÝ. DO ĐÓ PHẢI CÓ CÁI GÌ ĐÓ TẠO NÊN SỰ DUY NHẤT, CÁI GÌ ĐÓ KHÔNG GÌ KHÁC HƠN LÀ ĐẤNG MÀ CHÚNG TA GỌI LÀ THIÊN CHÚA. THẾ THÌ LÝ THUYẾT CỦA HAWKING KHÔNG CÓ NGUYÊN NHÂN VÌ KHÔNG CÓ TRỌNG LỰC, MÀ TRỌNG LỰC KHÔNG THỂ TẠO NÊN CÁI GÌ ĐÓ. TRỌNG LỰC KHÔNG THỂ LÀM GÌ NẾU KHÔNG ĐỐI KHÁNG VỚI CÁI KHÁC, TRỌNG LỰC CHẲNG LÀ GÌ NHƯ CHÚNG TA ĐÃ NÓI TRƯỚC, VÀ KHÔNG CÓ CÁI GÌ ÁP LỰC LÊN CÁI GÌ.

NGƯỜI VÔ THẦN CỐ Ý NÓI RẰNG KHÔNG CÓ THIÊN CHÚA, NHƯNG TRONG THỰC TẾ THÌ NGƯỜI TA CẦN NHIỀU NIỀM TIN ĐỂ TIN RẰNG KHÔNG CÓ THIÊN CHÚA HƠN LÀ TIN CÓ THIÊN CHÚA.

Bạn nghĩ gì? Bạn có cho rằng lý thuyết của William có ý nghĩa?

Nếu nghi ngờ về sự hiện hữu của Thiên Chúa, hãy cầu nguyện đơn giản thế này: “Lạy Chúa, con tin; nhưng xin Ngài giúp lòng tin yếu kém của con!” (Mc 9:24).

BECKY ROACH

TRẦM THIÊN THU (chuyển ngữ từ catholic-link.org)

Comments are closed.