Thơ: Sinh Nhật Gioan

0

Sinh ra là để chết đi
Sống theo chân lý, chết vì công minh
Tuân theo chính nghĩa rành rành
Từng điều Luật Chúa thi hành sớm khuya
Gioan kỳ lạ sinh ra
Bụi đời giản dị nhưng mà thẳng ngay
Nói hay, làm đúng, chẳng sai
Dù ai ghen ghét, dù ai hiềm thù
Gioan – ta cứ là ta
Nhỏ mà hóa lớn, đúng là vĩ nhân
Kính mừng lễ Thánh Gioan
Nghĩa là phải xét lương tâm rạch ròi
Sinh ra là để yêu đời
Mến Chúa, yêu người, chân lý phải theo
Nói sai, nói láo, nói leo
Đều là nói xạo, tào lao thôi mà
Gioan Tẩy Giả thật thà
Cầu thay nguyện giúp bốn mùa đời con
Để đừng nhát đảm, yếu hèn
Luôn theo công lý, không quên công bình

TRẦM THIÊN THU
Sinh Nhật Thánh Gioan Tẩy Giả, 24-6-2018

Comments are closed.