Bài Giáo Lý của ĐTC Phan-xi-cô trong buổi tiếp kiến chung, sáng thứ Tư, 06.06.2018: Bí Tích Thêm Sức (III) – trang 3 – hết

0

Bài Giáo Lý của ĐTC Phan-xi-cô
trong buổi tiếp kiến chung, sáng thứ Tư, 30.05.2018
Bí Tích Thêm Sức (II)

Anh chị em thân mến!

Cha xin tiếp tục đề tài về “Bí Tích Thêm Sức” hay “Bí Tích Xức Dầu Thánh”, và qua đó, hôm nay Cha muốn làm sáng tỏ “mối liên hệ nội tại của Bí Tích này với toàn bộ sự khai tâm Ki-tô giáo” (Sacrosanctum Concilium, 71). Trước khi lãnh nhận sự xức dầu thánh, tức Bí Tích xác nhận và củng cố hồng ân Rửa Tội, các Thụ Nhân sẽ được mời gọi nhắc lại lời hứa mà cha mẹ và những người đỡ đầu của họ đã từng đưa ra. Giờ đây, chính họ sẽ tuyên xưng Đức Tin của Giáo hội và sẵn sàng trả lời “tôi tin” trước câu hỏi mà Đức Giám Mục đưa ra. Đặc biệt, họ sẵn sàng tin “Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là Đấng ban sự sống, Đấng – giống như ngày xưa vào ngày Lễ Ngũ Tuần đã được ban xuống cho các Tông Đồ – thì hôm nay cũng được ban cho những người chịu Phép Thêm Sức, trong một cách thế duy nhất” (Nghi thức Thêm Sức).

Vì việc Chúa Thánh Thần hiện xuống đòi hỏi các tâm hồn phải được quy tụ lại trong cầu nguyện (xc. Cv 1,14), nên sau khi cộng đoàn âm thầm cầu nguyện, vị Giám Mục sẽ đặt tay lên đầu các thụ nhân của Bí Tích Thêm Sức, và cầu xin Thiên Chúa đổ Chúa Thánh Thần, Đấng Bảo Trợ, xuống trên họ. Chỉ có một Thần Khí (xc. 1Cor 12,4), nhưng trong khi Ngài đến với chúng ta, Ngài luôn mang theo mình rất nhiều ân sủng: ơn khôn ngoan, ơn thông minh, ơn chỉ dậy, ơn hiểu biết, ơn sức mạnh, ơn đạo đức và ơn kính sợ Thiên Chúa (xc. Nghi Thức Bí Tích Thêm Sức). Chúng ta đã được nghe đoạn Kinh Thánh nói về các ơn mà Chúa Thánh Thần mang đến. Theo Ngôn Sứ Isaia (11,2), đó là bảy ơn Chúa Thánh Thần được tuôn đổ xuống trên Đấng Messias để thực hiện sứ mạng của Ngài.

Thánh Phao-lô cũng đã mô tả về hoa trái dồi dào của Chúa Thánh Thần, đó là “Bác Ái, hoan lạc, bình an, nhẫn nhục, nhân hậu, từ tâm, trung tín, hiền hòa và tiết độ” (Gal 5,22-23). Chúa Thánh Thần phân phát các hồng ân thiên hình vạn trạng để làm phong phú Giáo hội: Ngài chính là sáng lập viên của sự đa dạng, nhưng đồng thời Ngài cũng là Đấng sáng tạo nên sự hiệp nhất. Vì thế, Chúa Thánh Thần ban cho tất cả sự phong phú và giầu sang, đó là sự đa dạng nhưng đồng thời, đó cũng chính là sự hòa điệu: Sự hòa điệu của tất cả mọi thứ phong phú thiêng liêng mà các Ki-tô hữu chúng ta có được.

Theo một truyền thống có từ thời các Tông Đồ thì, Chúa Thánh Thần, Đấng bổ khuyết cho hồng ân Phép Rửa, được giới thiệu qua việc đặt tay (xc. Cv 8,15-17; Dt 6,2). Ngay từ hồi Giáo hội sơ khai, một nghi thức xức dầu Ô-liu nguyên chất mà người ta gọi là „Chrisma“, đã được bổ sung vào với cử chỉ có nguồn gốc từ Kinh Thánh ấy – để diễn tả cách tốt hơn nữa việc đổ ơn Chúa Thánh Thần, mà việc đổ ơn đó xuyên qua tất cả những ai đón nhận –, và việc xức dầu thánh này vẫn đang còn hiệu lực cho tới tận ngày nay, kể cả ở Đông Phương lẫn Tây Phương (xc. Sách GLHTCG, 1289). Dầu Thánh – Chrisma – là một chất thể có khả năng trị liệu và làm đẹp, nó thẩm thấu vào trong từng tế bào một của cơ thể, nó chữa lành các vết thương, và tạo mùi thơm cho các chi thể; dựa vào đặc tính đó, nó được Kinh Thánh và Phụng Vụ trình bày như một biểu tượng để diễn tả về hiệu năng của Chúa Thánh Thần, mà hiệu năng đó thánh hóa và xuyên thấu những người đã lãnh nhận Phép Rửa, và trang điểm cho họ với các đặc sủng. Bí Tích sẽ được ban thông qua việc xức dầu Chrisma trên trán, mà trước đó Giám mục đã đặt tay trên đầu các thụ nhân và đọc những lời sau: “Con hãy lãnh nhận ấn tín bởi ân sủng của Thiên Chúa, tức Chúa Thánh Thần”. Chúa Thánh Thần là ân sủng vô hình được trao ban, và dầu Chrisma chính là sự niêm ấn hữu hình của ân sủng đó.

Trong lúc lãnh nhận dấu Thánh Giá bằng dầu Ô-liu nguyên chất trên trán, người chịu phép Thêm Sức cũng lãnh nhận một ấn tín thiêng liêng không thể xóa nhòa, hầu trải rộng „đặc tính“ mà nó làm cho người ấy trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa Ki-tô một cách hoàn hảo hơn, cũng như ban cho người đó ân sủng để phát tán “hương thơm” của mình giữa muôn người (xc. 2Cor 2,15). Chúng ta hãy nghe lại một lần nữa lời mời gọi mà Thánh Ambroxiô dành cho những người vừa mới lãnh nhận Bí Tích Thêm Sức: Ngài nói: “Anh chị em hãy nhớ rằng, nhờ Chúa Thánh Thần, anh chị em đã lãnh nhận ấn tín […] Và hãy bảo toàn điều mà anh chị em đã lãnh nhận! Thiên Chúa Cha đã đóng ấn tín trên anh chị em, Chúa Ki-tô đã ban sức mạnh cho anh chị em, cũng như đã ban cho anh chị em bảo chứng Thánh Thần trong lòng anh chị em” (De mysteriis 7,42: CSEL 73,106; xc. Sách GLHTCG, 1303). Chúa Thánh Thần chính là một hồng ân nhưng không, và hồng ân đó phải được đón nhận với niềm biết ơn, bằng cách là chúng ta tạo không gian cho sự sáng tạo vô tận của Ngài. Đó là một hồng ân mà người ta phải bảo vệ cách cẩn mật cũng như phải tuân theo cách ngoan ngùy, bằng cách là người ta để cho mình được nhào nặn – giống như sáp ong – bởi Tình Yêu bừng cháy của Ngài, để làm cho “Chúa Giê-su Ki-tô được tái hiện trong thế giới ngày nay” (Tông Huấn Gaudete et exsultate, 23).

Quảng trường Thánh Phê-rô

Sáng thứ Tư ngày 30 tháng 05 năm 2018

Đức Thánh Cha Phan-xi-cô

Lm Đa-minh Thiệu O.Cist – chuyển ngữ

1 2 3

Comments are closed.