Thơ: Chúc mừng Bổn mạng Bề trên Tổng quyền – Lễ Đức Maria hồn xác lên trời

0

Mười lăm tháng tám Mẹ về trời
Bổn mạng Chị Tổng quý Chị ơi
Chúng ta cùng tiến về nhà Mẹ
Chúc mừng Chị Tổng lễ tuyệt vời.

Chúc Chị mỗi ngày giống Mẹ yêu
Mẹ thương cho Chị sức khỏe nhiều
Khôn ngoan thông thái mà hướng dẫn
Hội Dòng thăng tiến đến tuyệt chiêu.

Chúc Chị mỗi ngày văn lai láng
Bao lời cám ơn rất nhịp nhàng
Lúc thì tỏa rạng như sao sáng
Lúc thì thơ mộng tựa thu sang.

Chúc Chị mãi văn hay chữ tốt
Để viết Tâm thư nhắn nhủ Dòng
Chúng em sẽ ghi tâm khắc cốt
Những lời Chị nói tận đáy lòng

Chúc Chị ngày Bổn mạng thật vui
Chúng em ở khắp bốn phương trời
Hướng về nhà Mẹ mừng lễ Chị
Bởi nay Bài sai phải đi rồi.

Nữ tu Thérèse Mai Thị Ngượi

Comments are closed.