Thư Cảm tạ

0

THƯ CẢM TẠ

Trọng kính Dì Bề trên Tổng quyền, quý Bề trên, quỳ Dì Gíao và toàn thể các Dì trong Dòng Đa Minh Tam Hiệp.

Khi người Mẹ thân yêu của chúng con là Bà Maria Nguyễn Thị Láng được Chúa gọi về ngày 8/8/2018. Văn phòng dòng Đa Minh Tam Hiệp đã nhanh chóng đưa tin chia buồn và hiệp thông cầu nguyện với gia đình chúng con.

Đặc biệt Dì Bề trên Tổng quyền, quý Bề trên, quý Dì Giáo và toàn thể chị em đã đến viếng thăm, chia sẻ, hiệp thông cầu nguyện và còn đến tham dự thánh lễ an táng và đưa tiễn linh cửu người Mẹ thân yêu của chúng con đến nơi an nghỉ cuối cùng

Gia đình chúng con vô cùng cảm kích trước nghĩa cử yêu thương của Dì Bề trên Tổng quyền và qúy Dì, và cảm nhận được sự hiệp nhất yêu thương huynh đệ trong gia đình Đa Minh Tam hiệp. Thay mặt gia đình, chúng con xin kính gửi Dì Bề trên Tổng quyền, quý Bề trên, quỳ Dì Giáo và toàn thể các Dì trong Dòng Đa Minh Tam Hiệp lời cảm ơn chân thành sâu xa nhất và khắc ghi ân nghĩa này. Xin tiếp tục cầu nguyện cho linh hồn Maria sớm hưởng hạnh phúc Nước Trời.

Nguyện xin Thiên Chúa Ba Ngôi ban ơn bội hậu Dì Bề trên Tổng quyền, quý Bề trên, quỳ Dì Gíao và toàn thể các Dì trong Dòng Đa Minh Tam Hiệp.

Thành kính tri ân

Lm. Giuse Trần Minh Quang, CsSR
Lm.Giuse Trần Minh Chính, CsSR
Nt.Maria Trần Thị Kim Loan,OP

Comments are closed.