Mang niềm tin của chúng ta vào cuộc sống

0

Mang niềm tin của chúng ta vào cuộc sống

BỞI: JOE DIFATO (Nhà Xuất Bản) 

Tôi sinh ra và lớn lên là người Công Giáo. Tôi đi học ở các trường học Công Giáo. Tôi chưa bao giờ bỏ Thánh Lễ. Tôi thực sự muốn lên thiên đàng. Ồ, và tôi đã xin Đức Mẹ giúp tôi đoạt giải thi đấu golf. Nhưng dù có tất cả những điều này, tôi đã không biết Chúa Giêsu. Chắc chắn, tôi biết Chúa Giêsu đã chết trên thập giá, nhưng tôi không biết tình yêu của Ngài dành cho tôi một cách cá vị. Tôi đoán bạn có thể xác định đức tin của tôi như là một người tốt, cố gắng hết sức và đối xử tốt với mọi người.

Tất cả những điều đó đã thay đổi khi tôi đến một buổi họp cầu nguyện vào năm 1971. Đó là khi tôi khám phá ra Chúa Giêsu là ai và những gì Ngài đã làm cho tôi. Tôi không nghĩ đến vợ tôi, Felicia, khi tôi nói rằng đó là thời điểm tốt nhất trong cuộc đời tôi.

Khi chúng ta nhìn vào những người như Phêrô, Phaolô, Maria Madalena, Giakêu người thu thuế, và nhiều người khác, họ trải qua cùng một điều đã xảy ra với tôi. Họ thấy Chúa Giêsu, và một cái gì đó bên trong họ đã chuyển hóa ra ngoài cuộc sống. Nhờ ân huệ của Thiên Chúa, họ đã khám phá ra con người này thực sự là ai và cuộc sống của họ không bao giờ giống nhau.

Được Công Chính Hóa, Được Thánh Hóa, Được Tôn Vinh. Trong tập báo của The Word Among Us này, chúng ta sẽ xem xét trải nghiệm mới này bằng cách kiểm tra ba khái niệm chính của Thánh Phaolô: Sự công chính hóa, sự thánh hóa và sự tôn vinh. Sự công chính hóa là điều tôi khám phá ra khi tôi đi đến buổi họp cầu nguyện đầu tiên đó. Sự thánh hóa là quá trình phát triển trong sự thánh thiện, xảy ra sau khi được công chính hoá. Chúng ta được thánh hóa khi chúng ta cầu xin Chúa Giêsu ban cho ân huệ để dập tắt những lối sống tội lỗi của chúng ta và phát triển các nhân đức của chúng ta. Sự tôn vinh là điều sẽ xảy ra khi chúng ta được sống lại trên thiên đàng sau khi chết – tràn đầy vinh quang của Thiên Chúa và thoát khỏi mọi tội lỗi và đau khổ.

Như tôi đã nói, cuộc sống của tôi đã thay đổi mãi mãi tại buổi họp cầu nguyện đó. Từ thời điểm đó, tôi muốn trở nên giống Chúa Giêsu hơn mỗi ngày. Tôi muốn trở nên người được thánh hóa. Tôi biết điều này đòi hỏi nỗ lực từ phía tôi, nhưng tôi cũng biết rằng Thiên Chúa luôn tuôn đổ ân sủng của Người khi tôi cầu nguyện, khi tôi cử hành các bí tích và phục vụ những người xung quanh tôi.

Mỗi ngày, tôi cố hết sức để đặt niềm hy vọng vào Chúa Giêsu và sự sống lại của Ngài. Mỗi ngày, khi tôi thức dậy, tôi dâng cho Ngài những cảm xúc đầu tiên trong trái tim tôi. Tôi cảm ơn Ngài vì những gì Ngài đã làm cho tôi và cho tất cả chúng ta. Tôi cầu xin Ngài chúc lành cho ngày sống của tôi và gia đình tôi. Sau đó, tôi ra đi và cố gắng trở thành một môn đệ.

Bây giờ, dẫu tôi có những khoảnh khắc yếu đuối, khi tôi nghĩ rằng tôi sẽ đi vào lòng đất sau khi tôi chết. Nhưng đa phần, tôi tin vào thiên đàng. Tôi tin rằng tôi sẽ được sống lại từ cõi chết và được vinh hiển với Chúa và điều đó sẽ thật tuyệt vời!

LÀM SÂU SẮC THÊM ĐỨC TIN CỦA BẠN. Sự công chính hóa. Sự thánh hóa Vinh quang. Ba khái niệm này đã giúp tôi rất nhiều khi tôi cố gắng đến gần Chúa Giêsu hơn, và tôi rất biết ơn Thánh Phaolô vì ngài đã giải thích những khái niệm đó cho tôi! Tôi chắc chắn rằng nếu bạn dành thời gian cho những giáo lý này, chúng sẽ giúp bạn làm sâu sắc thêm đức tin của bạn, trải nghiệm tình yêu của Thiên Chúa cách đầy đủ hơn, và truyền cảm hứng giúp bạn sống cho Chúa Giêsu hơn. Xin Chúa ban phúc lành cho bạn.

Theo The Word Among Us
September 2018 Issue
Chuyển ngữ: Sr. Maria Trần Thị Ngọc Hương

Comments are closed.

phone-icon