Thơ: Cầu xin Tam Tổng Thần

0

CẦU XIN TAM TỔNG THẦN

Cùng Giáo Hội, đoàn tín nhân hoan hỉ
Xin kính mừng các Tổng Lãnh Thiên Thần
Đứng chầu bên Thiên Chúa suốt ngày đêm
Say tình mến không ngừng lời chúc tụng

Mi-ca-e lưỡi gươm thiêng giữ vũng
Cả bè lũ Satan phải thoái lui
Ra-pha-en Thần Y thật tuyệt vời
Cứu chữa người khỏi tà thần, bệnh tật

Gáp-ri-en truyền tin cao cả nhất
Cho Trinh Nữ hiền thục Ma-ri-a
Lời xin vâng đón nhận Chúa Giêsu
Đấng Ngôi Lời nhập thể và nhập thế

Chúng con xin Tam Tổng Thần gìn giữ
Hằng cứu giúp thoát khỏi mọi tai ương
Bởi trần gian lầy lội và vô thường
Cả hồn xác đều dễ bị lây nhiễm

Xin tạ ơn Chúa quan phòng mầu nhiệm
Đã thương ban các Tổng Lãnh Thiên Thần
Hằng bảo vệ chúng con suốt ngày đêm
Để chúng con an tâm tôn thờ Chúa

Xin cảm ơn Tam Tổng Thần nâng đỡ
Khi chúng con cần trợ giúp, chở che
Xin hướng dẫn chúng con chống quỷ ma
Luôn bảo vệ công bình và công lý

     TRẦM THIÊN THU
        Sáng 27-9-2018

Comments are closed.