Thơ: Nhịp Mân Côi

0

NHỊP MÂN CÔI

Từng lời kinh Mân Côi
Từng bước đi theo Mẹ
Giữa vũng đời châu lệ
Cố bước đi chẳng ngơi

Từng hạt kinh Mân Côi
Từng nấc thang lên Trời
Suốt bốn mùa vững dạ
Dẫu sướng – khổ, buồn – vui

Kính mừng Mẹ Chúa Trời
Kính mừng Mẹ Mân Côi
Xin cầu thay nguyện giúp
Lữ hành qua cõi đời

TRẦM THIÊN THU
Vọng Tháng Mười – 2018

Comments are closed.

phone-icon