Thơ: Ca dao Mùa Thu

0

CA DAO MÙA THU

Mùa Thu vàng sắc bâng khuâng
Như lời nhắc phải yêu thương mọi người
Cuộc đời dẫu khóc hay cười
Thì vẫn là đời cần sống tin yêu
Mùa Thu dệt khúc ca dao
Tình yêu mến Chúa, tình yêu thương người
Lung linh những đóa Mai Côi
Cho mùa Thu đẹp thêm đời phàm nhân
Không lo lắng, chẳng phân vân
Bởi vì có Mẹ đỡ đần sớm khuya
Mai Côi từng hạt Kinh Thơ
Kết Triều Thiên những đóa hoa ơn lành
Tim hồng thắm đượm ân tình
Mẹ thương dẫn lối Thiên Đình đi lên

TRẦM THIÊN THU
Lễ Thánh Mẫu Mai Côi – 2018

Comments are closed.