Thơ: Điệu ru quỷ sứ

0

ĐIỆU RU QUỶ SỨ

 

Điệu ru của quỷ sứ
Là những kiểu lọc lừa
Là những chiêu dụ dỗ
Mật ngọt khiến tái tê

Hai ông bà nguyên tổ
Chuyện đời vẫn mới nguyên
Tin lời hứa ma quỷ
Đời trắng hóa tối đen

Nó bảo đừng khiêm hạ
Cứ thoải mái kiêu sa
“Cái Tôi” kia đừng bỏ
Số dzách phải là ta

Nó luận chuyện thập giá
Chớ dại vác làm chi
Vác nặng thì sẽ ngã
Khổ thêm, chẳng ích gì!

Nó bàn chuyện bác ái
Có ngu xuẩn mới cho
Chuyện tha thứ cũng vậy
Ai thương mình bằng ta?

Nó bàn đủ thứ chuyện
Lý luận nghe bùi tai
Sẽ chẳng kịp hối hận
Nếu nghe nó nói hay

Quỷ sứ như sư tử
Luôn rảo quanh tìm mồi (*)
Dù mồi to hay nhỏ
Nói chẳng chừa một ai

Xin cứu nguy, lạy Chúa!
Ban thêm cậy, mến, tin
Quyết xa chước cám dỗ
Tôn thờ Chúa trọn niềm

Xin chở che, lạy Mẹ!
Hướng dẫn và dìu lên
Chuỗi Mai Côi mầu nhiệm
Cố gắng bám ngày đêm

TRẦM THIÊN THU
Lễ Thánh Faustina, 5-10-2018
(*) 1 Pr 5:8 – “Anh em hãy sống tiết độ và tỉnh thức, vì ma quỷ, thù địch của anh em, như sư tử gầm thét, rảo quanh tìm mồi cắn xé”.

Comments are closed.