Thơ: Hòa điệu Mân Côi

0

HÒA ĐIỆU MÂN CÔI

Kính Mừng Đức Mẹ Mân Côi
Tín nhân niệm khúc Tháng Mười Kinh Thiêng
Đặc ân Vô Nhiễm Tội Nguyên
Chúa ban cho Mẹ được tiền định xưa
Kính mừng Mẹ Chúa Giêsu
Mẹ cũng chính là Mẹ của chúng con
Hoa Mân Côi nở tuyệt trần
Bốn mùa, tứ sắc – Hồng Ân Chúa Trời
Kính Mừng Thánh Mẫu Mân Côi
Hoa Thiêng muôn đóa sáng ngời triều thiên
Tháng Mười rộn rã hân hoan
Mân Côi hòa điệu Phúc Âm tuyệt vời

TRẦM THIÊN THU
Khởi đầu Tháng Mười – 2018

Comments are closed.