Thơ: Khổ qua

0

KHỔ QUA
“Oremus Pro Defunctis”

Khổ qua màu sắc xanh xao
Chứa đầy vị đắng bao điều sầu lo
Khổ qua nhưng sắc vàng hoa
Nay đời khổ quá, mai qua khổ đời
Khổ qua đắng miệng, đắng môi
Nhưng nhiều dưỡng chất làm người khỏe thêm
Lạ lùng vị đắng tính hiền
Đắng đời thập giá, ơn thiêng ngọt ngào
Một lần xin giã từ nhau
Vô ngôn nhưng chứa bao điều sẻ chia
Cầu xin Thiên Chúa thứ tha
Đó là chính lúc khổ qua thật rồi
Lặng im mắt nhắm, tay xuôi
Mong được Nước Trời – phần thưởng Chúa ban

TRẦM THIÊN THU
Mùa Thương Nhớ – 2018

Comments are closed.