Thơ: Lâm râm

0

LÂM RÂM

Lâm râm từng hạt Mai Côi
Cầu xin Thánh Mẫu thương đời phàm nhân
Ơn thiêng mầu nhiệm tuân tràn
Tháng Mười nhắc nhở Mẫu Tâm yêu nhiều

Lâm râm điệp khúc thương yêu
Kính mừng Thánh Mẫu – ca dao Tháng Mười
Cầu xin Đức Mẹ Chúa Trời
Cách riêng che chở những người Việt Nam

Miên man ngày tháng trần gian
Mai Côi từng đóa Hoa Xuân nhiệm mầu
Sắc hồng tươi thắm sớm chiều
Nở tươi dâng Mẹ, ngọt ngào mật thiêng

Lâm râm kinh nguyện diệu huyền
Như thang từng bậc về miền Thiên Cung
Niềm VUI hòa quyện cung THƯƠNG
Đức tin bừng SÁNG điệu MỪNG ngày đêm

TRẦM THIÊN THU
Sáng 6-10-2018

Comments are closed.