Thơ: Nhận xét cuộc đời

0

[Niệm khúc Lc 12:54-59 ≈ Mt 16:2-3; 5:25-26]

Phía Tây mây kéo tụ
Mưa sắp đến nơi rồi
Xảy ra đúng như thế
Kinh nghiệm của con người

Khi thấy gió nồm thổi
Trời sẽ oi bức đây
Kinh nghiệm cho biết vậy
Xảy ra không hề sai

Dấu chỉ báo thời tiết
Dự đoán thật là hay
Nhìn cảnh sắc trời đất
Biết chuyện nay, chuyện mai

Nhưng dấu chỉ thời đại
Sao lại chẳng nhận ra?
Xét khôn mà nói dại
Đạo đức giả thôi mà!

Đứng trước vành móng ngựa
Phải trả hết mới xong
Ngày mai trước mặt Chúa
Có sạch nợ yêu thương?

TRẦM THIÊN THU
Chiều 25-10-2018

Comments are closed.