Thơ: Nhớ cây sồi

0

NHỚ CÂY SỒI

Tháng Mười gợi nhớ Cây Sồi
Nơi mà Mẹ đã từ trời xuống thăm
Vì thương nhân thế lạc lầm
Đức Mẹ ân cần nhắn nhủ lời thiêng
Fátima ba lệnh truyền
Thực thi chăm chỉ, ơn thiêng hưởng nhiều
Ăn năn sám hối, chớ liều
Loài người mới được sớm chiều bình an
Cây Sồi đón Mẹ từ nhân
Ước gì con được đứng bên Cây Sồi
Lặng thầm lần hạt Mân Côi
Cầu xin Đức Mẹ cho đời bình an

Mười Ba là một ngày hên
Không xui như thế gian lầm suy ra
Fátima đó – năm xưa
Ngày mười ba Mẹ hiện ra sáu lần
Ân cần nhắn nhủ, khuyên răn (1)
Cho đời hy vọng đầy tràn trong tim
Miên man từng chuỗi âm thầm
Xin cứu khỏi trầm luân, lạy Giêsu! (2)
Kính mừng Mẹ Maria
Mân Côi – đường dẫn đưa về Thiên Cung
Bốn mùa – Vui, Sáng, Thương, Mừng
Nhiệm mầu cuộc sống theo dòng thời gian

TRẦM THIÊN THU
Sáng 2-10-2018

(1) Mẹ đã nhắn nhủ: “Hãy lần chuỗi Mân Côi hằng ngày… Hãy cầu nguyện nhiều và dâng những hy sinh để cầu cho các tội nhân… Ta là Mẹ Mân Côi. Chỉ có Mẹ mới có thể giúp các con. …Cuối cùng, Trái tim Vô nhiễm của Mẹ sẽ thắng”.

(2) Ngày 13-7-1917, Đức Mẹ dạy cầu nguyện: “Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội chúng con, xin cứu các linh hồn cho khỏi hỏa ngục, xin đem các linh hồn lên Thiên đàng, nhất là những linh hồn cần đến Lòng Chúa Thương Xót hơn” (O my Jesus, forgive us our sins, save us from the fires of hell, and lead all souls to Heaven, especially those in most need of Your Mercy).

Comments are closed.