Thơ: Niệm khúc cuối tháng mười

0

Bồi hồi cuối tháng Mai Côi
Lá Thu rụng xuống úa đời nhân gian
Cung THƯƠNG ru khúc tình buồn
Điệu VUI chợt SÁNG giữa miền Mai Côi
Cung MỪNG réo rắt tinh khôi
Kính mừng Đức Mẹ Chúa Trời từ nhân
Mai Côi điệp khúc râm ran
Xin thương xót phận nhân trần, Mẹ ơi!
Việt Nam uốn khúc chơi vơi
Tháng ngày bao vết tả tơi dân lành
Xin cho thế giới hòa bình
Xin cho Nước Việt an lành, Mẹ ơi!
Cung sầu, nhịp khổ nhiều rồi
Bâng khuâng niệm khúc tháng Mười cầu xin…

TRẦM THIÊN THU
Hạ tuần Tháng Mười – 2018

Comments are closed.