Thơ: Bỏ

0

BỎ
[Niệm khúc Lc 14:25-33]

Buông tay để bỏ vật ra
Giữ lại làm gì, chỉ nặng thêm thôi
Cũng không thể giữ suốt đời
Cuối cùng nó sẽ tự rời xa ta
Thân thương như mẹ như cha
Trước sau thì cũng phải xa nhau hoài
Khổ đau thì chẳng chịu rời
Cắt hoài không đứt, bỏ hoài không xong
Bỏ đi thì phải dám buông
Không buông không thể nhẹ lòng bỏ đi
Xây nhà hoặc dựng tháp kia
Cũng còn phải tính chi li đủ điều
Nếu không thì quả là liều
Vậy là ngu dốt chứ nào có khôn
Khi cần chiến đấu đôi bên
Phải xem mình kém hay hơn kẻ thù
Kẻo chưa kịp đánh đã thua
Bằng không thì hãy cầu hòa ngay thôi
Không buông bỏ hết sự đời
Nặng đời thì khó theo Ngài Giêsu
Cứ buông bỏ hết, khỏi lo
Nhẹ mình, dễ bước, khỏe re theo Ngài

TRẦM THIÊN THU

Comments are closed.