Thơ: Gõ đời

0

Tứ thời bát tiết cuộc đời
Của mỗi con người cũng tựa thiên nhiên
Hạ, Thu, rồi tới Đông, Xuân
Qua đi mau chóng, luân phiên từng mùa
Trẻ em rồi hóa lão già
Gõ đời mấy nhịp vẫn chưa thỏa lòng
Bước đời cứ chạy lòng vòng
Chạy lên – xuống, chạy dọc – ngang. Té nhào!
Phúc thay Chúa vẫn thương yêu
Nâng hồn lên tới đỉnh cao Thập Hình
Tạ ơn Thiên Chúa nhân lành
Con xin phó thác tấm linh hồn này! (*)

TRẦM THIÊN THU
Sáng 6-11-2018
(*) Tv 31:6.

Comments are closed.