Thơ: Tầm nhìn của Chúa

0

TẦM NHÌN CỦA CHÚA
[Niệm khúc Mc 12:41-44 ≈ Lc 21:14]

Hai đồng kẽm chẳng đáng gì
Bằng một phần bốn đồng xu thôi mà
Biết mình góa bụa, bơ vơ
Loanh quanh xoay sở sớm khuya một mình
Bước đời mệt mỏi, chông chênh
Nhưng luôn sống trọn tâm thành mến thương
Thùng tiền từ thiện bình thường
Bao người hãnh diện bỏ thùng hôm nay
Riêng bà góa cứ loay hoay
Rồi bà lặng lẽ nhanh tay bỏ vào…
Người ta thấy, ngại biết bao
Chỉ vì tiền lẻ nào đâu đáng gì
Thế nhưng chính Chúa Giêsu
Đã nhìn thấy rõ lòng bà sắt son
Hai đồng kẽm, chẳng gì hơn
Nhưng là sự sống mẹ con của bà
Hai đồng kẽm, chẳng là chi

Tiền ít vậy mà lại hóa rất nhiều
Đâu như những kẻ sang giàu
Tiền nhiều nhưng chỉ tự kiêu, hợm mình
Chúa Trời chỉ muốn chữ tình
Tiền nhiều, lòng ít – chỉ là số không!

TRẦM THIÊN THU

Comments are closed.