Thơ: Tiệc

0

TIỆC
[Niệm khúc Lc 14:12-14]

Hòn đất ném đi, hòn chì ném lại
Có qua có lại mới toại lòng nhau
Đời là thế, chẳng có gì lạ đâu
Đồ khuyến mãi cũng chẳng hề miễn phí

Tiệc linh đình toàn sơn hào hải vị
Các thực khách là ông nọ, bà kia
Tiệc mừng vui chắc hẳn sẽ lời to
Thật hãnh diện cho chủ nhân đãi tiệc

Thế mà Chúa lại ngăn cản, chê trách
Bảo phải mời người khuyết tật, người nghèo
Đâu có ít, chi phí tiệc tốn nhiều
Thế thì lỗ, lỗ to, Lạy Thiên Chúa!

Chúa nói thật chứ chẳng đùa chi cả
Chẳng lạ gì khi mời khách thân quen
Nhưng rất lạ nếu mời kẻ nghèo hèn
Càng ngược đời càng xuôi đường Thiên Quốc

TRẦM THIÊN THU
Sáng 5-11-2018

Comments are closed.