Tổng trưởng Bộ Truyền thông Vatican Paolo Ruffini làm nổi bật những đề nghị cụ thể của tài liệu đúc kết của Thượng Hội đồng 2018

0

Tổng trưởng Bộ Truyền thông Vatican
Paolo Ruffini làm nổi bật những đề nghị cụ thể
của tài liệu đúc kết của Thượng Hội đồng 2018

Một tổ chức đưa giới trẻ lên tầm mức quốc tế

ANNE KURIAN

Ngày 28 tháng Mười, 2018, trình bày về Tài liệu Đúc kết của Thượng Hội đồng về Giới trẻ với giới báo chí, ông Paolo Ruffini đã làm nổi bật lên một số đề nghị cụ thể của các Nghị Phụ.

Ông Tổng trưởng Bộ Truyền thông dừng lại mục 123 của Tài liệu, trong đó Thượng Hội đồng “được yêu cầu phải tạo ra được sự tham gia hiệu quả, thường xuyên và tích cực của người trẻ trong các vị trí mang tính trách nhiệm chung của các Giáo hội, cũng như trong tổ chức của các Hội đồng Giám mục và Giáo hội hoàn vũ.” Nó cũng kêu gọi củng cố lại hoạt động của Phòng Giới trẻ thuộc Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống, qua việc thiết lập một tổ chức đưa giới trẻ lên tầm mức quốc tế.”

Mục 141 kêu gọi “sự hợp tác tốt hơn” giữa các thực tại mục vụ liên quan đến người trẻ — thừa tác vụ mục vụ cho người trẻ, gia đình, ơn gọi, đại học, xã hội, văn hóa, bác ái, giải trí v.v.. Văn bản viết, thật vậy, trong “thế giới bị phân mảnh này, nó tạo ra nhiều sự phân tán và nhiều thứ tư trang, cho nên người trẻ cần được giúp đỡ để biết làm hài hòa cuộc sống.”

Ông Paolo Ruffini cũng đề cập đến mục 119, nói đến khát khao của người trẻ được tham gia trong Thượng Hội đồng như là “những vai chính của cuộc sống và của sứ mạng của Giáo hội”. Các Nghị Phụ tin rằng đó là một lời kêu gọi “thực hành công đồng tính . . . ở mọi cấp độ,” cụ thể đó là “thúc đẩy sự tham gia của tất cả những người đã được rửa tội và những người thiện chí, mỗi người tùy vào tuổi tác, môi trường cuộc sống và ơn gọi.”

Ngoài ra, trong mục 17, các Nghị Phụ hy vọng lấy lại sự ưu tiên cho trách nhiệm thừa tác vụ và tinh thần của các linh mục, bằng cách giảm bớt những trách vụ quản lý, để có thêm thời gian và sức lực để phục vụ người trẻ.

Cuối cùng, ngài Tổng trưởng của Bộ đề cập đến những đoạn nhấn mạnh về vai trò của phụ nữ (13, 55, 163), và đặc biệt là số 148, trong đó đề nghị “một sự thay đổi văn hóa đầy can đảm và một sự thay đổi trong cách thực hành thừa tác vụ hàng ngày,” để thăng tiến “sự có mặt của phụ nữ trong các tổ chức của hội thánh ở mọi cấp độ, trong đó có những vị trí trọng trách,” cũng như “sự tham gia của nữ giới trong các quy trình có tính quyết định của hội thánh, liên quan đến vai trò của thừa tác vụ chức thánh.”

[Nguồn: zenit]

[Chuyển Việt ngữ: TRI KHOAN 31/10/2018]

Comments are closed.