Những phép lạ đương đại của Mẹ Maria Diễm Phúc các Thánh Và Thánh Thể được khoa học công nhận – Phép lạ Thánh Thể – Trang 7

0

Phần B: Đức Mẹ hiện ra tại Lộ Đức ( Tiếp theo )

B.5 Kết luận

Như đã trình bày ở trên, còn nhiều trường hợp phép lạ chữa lành khác có liên quan đến Lộ Đức ngoài ba phép lạ ở trên – 69 trường hợp đã chính thức được công nhận là phép lạ bởi Phòng Y khoa Lộ Đức, và còn hàng ngàn trường hợp khác rất lạ thường, nhưng chưa vượt quá mức độ khoa học hoàn toàn không giải thích được. Trên quan điểm này, hoàn toàn có thể có một sức mạnh ngoại thường – thật ra là sức mạnh siêu nhiên – liên tục hiện hữu và hoạt động tại hang Grotto của Lộ Đức. Những bằng chứng quá rõ ràng cho nên chỉ cần mở lòng một chút ra trước sự hiện hữu của Thiên Chúa và hoạt động của Người trên thế giới, sẽ dẫn chúng ta đến với kết luận này.

Nếu chúng ta kết luận về sự hiện hữu của quyền năng Thiên Chúa và sự chữa lành tại Lộ Đức, vậy còn ý nghĩa gì khác ngoài kết luận hiển nhiên về sự hiện hữu và hoạt động của Thiên Chúa trên thế giới? Và kết luận đó phải là Thiên Chúa là tình yêu, vì đây không những là bằng chứng quá rõ ràng trong những sự chữa lành xảy ra rất nhiều lần hàng năm tại hang Grotto, nhưng còn là sự phục vụ yêu thương của quá nhiều người đã cống hiến thời gian của họ, và thậm chí cả cuộc sống của họ, để giúp đỡ những bệnh nhân hành hương đến tắm trong những mạch nước hy vọng này. Nhưng còn những người không nhận được ơn chữa lành thì sao? Chuyện gì đã xảy ra với họ? Đại đa số – cho dù có thể ban đầu cảm thấy thất vọng – đã tìm được sự đổi mới tinh thần bởi lời cầu nguyện, chứng tá tinh thần, và sự phục vụ yêu thương tại hang Grotto. Kinh nghiệm làm cho họ định hướng lại – không phải là đón nhận được ơn chữa lành trên trần gian này, nhưng là ơn cứu độ đời đời của họ với Thiên Chúa yêu thương Đấng hiện diện một cách lạ thường tại thánh địa và hang Grotto. Rất ít người hành hương rời hang Grotto với tâm trạng cay đắng. Hầu như là ngược lại – họ được khai trí, được canh tân tâm tâm hồn, và tập trung vào một đời sống kết hiệp với Thiên Chúa, điều mà giờ đây họ biết rằng phải bao gồm yếu tố thập giá để giúp họ trên hành trình. Chấp nhận thập giá như một phương cách không thể thiếu được cho sự thanh tẩy của tình yêu, và sự thanh tẩy sau cùng trên thiên đàng, có thể là chiều kích khó khăn nhất cho cuộc sống con người. Tuy nhiên Lộ Đức, ngay cả khi ơn chữa lành không xảy ra, vẫn có tác động rất mạnh khiến chúng ta dễ tiến đến với sự chấp nhận này. Lộ Đức rõ ràng là nơi tình yêu của Thiên Chúa tỏ lộ qua sự chữa lành, sự phục vụ, và phúc lành biết đón nhận thập giá của Chúa Giê-su Ki-tô.

Câu chuyện phi thường này và hang Grotto còn có tác động nào khác đến chúng ta? Có một điểm rõ ràng nhất – đó không chỉ là sự hiện hữu của Thiên Chúa Cha và Chúa Giê-su Phục sinh, nhưng còn có cả Mẹ Maria. Kỷ nguyên hiện đại bây giờ dường như quá khó chấp nhận sự đồng công của Đức Trinh nữ Diễm phúc trong công cuộc quan phòng và cứu độ của Thiên Chúa. Tuy nhiên chúng ta đã chứng kiến tại Guadalupe và bây giờ là tại Lộ Đức, Mẹ Maria Diễm phúc có cách thức hiện đến với con người giống như khi Mẹ còn là một người cô gái của làng Nadarét. Như đã nói ở trên, các ngôi vị của Thiên Chúa Ba Ngôi Rất Thánh không thích giữ độc quyền trong chương trình quan phòng – các ngài khao khát được chia sẻ nó trước hết với Mẹ Diễm Phúc, sau đến các Thánh như Bernadette Soubirous, và ngay cả với những con người trong ngành y khoa như Alexis Carrel.

Sự hiện diện rất quan trọng của Đức Trinh nữ Diễm phúc tại Lộ Đức cho thấy vai trò trung tâm của Mẹ trong chương trình cứu độ theo thánh ý của Thiên Chúa. Có thể chúng ta sẽ thắc mắc tại sao Người lại muốn Mẹ có một vai trò quan trọng như vậy trong chương trình quan phòng và cứu độ. Câu trả lời có thể là, như đã được minh chứng tại Guadalupe và Lộ Đức, rằng Ngài tìm một người nữ và tiếng nói của người mẹ để thể hiện sự chăm sóc và ý định cứu độ của Ngài. Tình hiền mẫu của Mẹ Maria dành cho Juan Diego và Bernadette cho thấy chiều kích quan trọng này – cũng như chiều kích gia đình – trong chương trình quan phòng và tình yêu của Chúa. Chiều kích hiền mẫu này thật sự rất quan trọng cho những người đang chịu đau khổ và cần một sự động viên và an ủi mà chỉ một người mẹ mới có thể trao tặng. Sự chăm sóc và an ủi của mẹ hiền bổ sung tuyệt vời cho tình yêu vô điều kiện của người cha của Người con Hoang đàng (Abba) và tình yêu thương huynh đệ vô điều kiện của chính Chúa Giê-su.

Một số người có thể phản đối rằng việc này tạo nên hiện tượng “Mariolatry” (tôn thờ Đức Maria) – một sự thần thánh hóa và thờ phượng Mẹ Maria. Trái ngược lại! Người Công giáo không quan tâm đến sự thần thánh hóa hay tôn thờ Mẹ Maria, nhưng chỉ chân nhận vai trò trọng yếu của Mẹ trong trật tự cứu độ – không chỉ trong thế kỷ đầu tại Nadarét, nhưng xuyên suốt lịch sử. Khi Chúa Cha làm cho chúng ta trở thành dưỡng tử qua Chúa Giê-su Con của Người, thì Người cũng làm cho chúng ta trở thành dưỡng tử của Đức Maria Thân Mẫu Chúa Giê-su. Mẹ đón chúng ta vào trong gia đình nhân loại trên nước trời mà Mẹ đã đi tiên phong qua việc Mẹ đồng ý làm Mẹ của Chúa Con. Chúng ta là con cái của Mẹ – không phải chỉ trong thế kỷ đầu – nhưng là mãi mãi – và các phép lạ tại Guadalupe và Lộ Đức khẳng định luận lý về tinh yêu gia đình này.

Một nhận xét cuối cùng — khi Đức Nữ Đồng Trinh Diễm Phúc hiện ra với Bernadette Soubirous, Mẹ tuyên bố rằng Mẹ là “Vô nhiễm nguyên tội.” Đây là một tín điều khác mà người ngoài Công giáo tin rằng điều đó nằm ngoài Kinh Thánh và có phần nào đó khó tin. Mặc dù Kinh Thánh không đề cập một cách trực tiếp rằng Mẹ Maria không mắc tội nguyên tổ khi thụ thai, nhưng Giáo hội tin rằng điều này đến từ sự tinh tuyền của Mẹ – gần như được chứng thực chung bởi các Giáo phụ. Trên nền tảng này, tín điều được công bố bởi Đức Giáo hoàng Piô IX năm 1854 trong sắc chỉ giáo hoàng Ineffabilis Deus. Căn cứ vào tính xác thực của nhiều phép lạ xảy ra tại Lộ Đức, thật hợp lý khi đưa ra cùng một tính xác thực cho trình thuật của Bernadette về những lần hiện ra mà rõ ràng chúng đã khẳng định cho sự Vô nhiễm Nguyên tội từ chính lời của Mẹ nói ra. Tín điều này khẳng định chương trình quan phòng đầy tình thương của Chúa chọn Maria làm Mẹ cho Con của Người, và giữ cho Mẹ được tinh tuyền không nhiễm tội — một trong những hậu quả của sự sa ngã. Điều này bảo vệ cho khả năng nuôi dưỡng Chúa Giê-su của Mẹ bằng một tình yêu nguyên tuyền. Tín điều này tạo nên ý nghĩa trọn vẹn. Nếu Con Thiên Chúa xuống trần nhập thế như một trẻ thơ (vì Người hoàn toàn nên như một con người), thì việc Thân Mẫu của Người nuôi dưỡng Người đúng theo khả năng yêu thương trọn vẹn của loài người là vô cùng phù hợp. Cho dù Bernadette không nhận ra được tầm quan trọng của lời công bố của Mẹ Maria (ở tuổi 14 và không được học hành nhiều), nhưng thánh nữ đã trở thành một sứ giả để khẳng định một tín điều quan trọng về sự dự liệu, tình yêu vô điều kiện, sự quan phòng, và chương trình cứu độ của Thiên Chúa.

[Nguồn: magiscenter]

[Chuyển Việt ngữ: TRI KHOAN 20/11/2018]

1 2 3 4 5 6 7

Comments are closed.