Thơ: Kính Mừng Mẹ Vô Nhiễm

0

KÍNH MỪNG 

Kính mừng Mẹ Vô Nhiễm
Đấng tuyệt mỹ, tinh tuyền
Tuyệt tác Chúa dựng nên
Để làm Mẹ Thiên Chúa

Chúng con kính mừng Mẹ
Và dâng lời tạ ơn
Che chở, đỡ nâng luôn
Dẫu chúng con bất xứng

Mẹ tuyệt đối khiêm nhượng
Thánh Ý hằng xin vâng
Khởi đầu nguồn ơn thiêng
Và Ngôi Lời nhập thể

Nơi Mẹ bao điều lạ
Thiên Chúa đã tạo nên
Đời chúng con vô duyên
Nhưng được Mẹ cứu giúp

Xin thông ban ân đức
Giúp chúng con lữ hành
Sống Mùa Vọng chân thành
Chờ Thánh Tử giáng thế

TRẦM THIÊN THU

Comments are closed.