Thơ: Mẹ tinh khôi

0

MẸ TINH KHÔI

Xác hồn Đức Mẹ tinh khôi
Một đời khiêm hạ, trọn lời xin vâng
Sao Mai Mẹ sáng huy hoàng
Cho nhân thế biết con đường về Quê
Người xưa mắc bẫy mưu mô
Mẹ giơ gót đạp rắn ma giập đầu
Muôn đời thiên hạ cao rao
Hồng Ân Thiên Chúa nhiệm mầu trao ban
Tuyệt vời Mẹ nhận tứ ân (*)
Giúp nhân loại biết cố lên cao vời
Cao vời là cõi Nước Trời
Mong được cùng Người sum họp mai sau

TRẦM THIÊN THU
Kính mừng Mẹ Vô Nhiễm, 8-12-2018

Comments are closed.