Chúa đã xức dầu tấn phong tôi – Suy niệm Chúa Nhật III TN, Năm C

0

Chúa đã xức dầu tấn phong tôi

Suy niệm: Lc 1,1-4; 4,14-21

Thông thường, khi chúng ta đọc Kinh Thánh, chúng ta thấy một ý nghĩa trước mắt và một ý nghĩa lâu dài (sâu xa). Hãy đón nhận bài Tin Mừng hôm nay, trong đó Chúa Giêsu tuyên bố rằng Thần Khí của Thiên Chúa đã xức dầu tấn phong Người để loan báo Tin Mừng. Theo nghĩa trước mắt, chúng ta biết rằng Chúa Giêsu thực sự đã được Chúa Thánh Thần xức dầu khi Người được rửa tội bởi Gioan trên sông Giođan. Nhưng theo nghĩa sâu xa, Chúa Giêsu muốn chúng ta biết rằng cũng chính Thánh Thần ấy đã xức dầu cho chúng ta.

Khi Chúa Giêsu ban cho chúng ta Điều Răn Vĩ Đại để yêu Chúa và yêu thương nhau, Chúa đang nói chúng ta hãy noi gương Chúa. Chúa Giêsu đang bảo chúng ta hãy đi và giải phóng mọi người. Chúa đang thúc giục chúng ta hãy nghe và đáp lại tiếng khóc than của những người nghèo. Chúa đang mời gọi chúng ta hãy quan tâm đến những người đang có nhu cầu như chúng ta với mối tương quan của chúng ta với Chúa.

Kể từ thời điểm đó, các Kitô hữu dành một vị trí đặc biệt trong trái tim của họ cho những người nghèo, người yếu thế, bệnh tật, tù nhân và những bào thai còn trong bụng mẹ. Việc cung cấp những mái ấm cho người vô gia cư, những nồi cháo tình thương, sự trợ giúp cho các tù nhân và sự bảo vệ cho những người không thể tự bảo vệ mình được đặt vào trung tâm nhiệm vụ của Giáo Hội.

Có rất nhiều tổ chức Kitô giáo làm việc để xóa đói giảm nghèo, cải thiện giáo dục, nâng cao mức sống và mang lại sự trợ giúp y tế cho những người đang có nhu cầu. Nhưng tiếng khóc của người nghèo vẫn đang réo gọi chúng ta. Vẫn còn những người vô gia cư sống trong những túp lều và dưới những cây cầu. Vẫn còn vô số dân chúng đang phải chịu nạn đói khát. Vẫn còn vô số người chết vì các loại bệnh có thể cứu chữa được. Và Chúa Giêsu vẫn đang thúc giục chúng ta hãy làm bất cứ điều gì mà chúng ta có thể để giúp họ.

Thách đố có vẻ quá sức. Tuy nhiên, nếu mỗi người trong chúng ta có thể thêm một hoặc hai giờ mỗi tháng để đáp lại lời mời gọi của Chúa, điều đó có nghĩa là sẽ tăng thêm hàng ngàn giờ. Hãy tưởng tượng điều đó sẽ mang lại niềm vui cho Chúa Giêsu khi thấy tất cả dân Chúa đều thực hiện việc xức dầu tâm linh một cách nghiêm túc và biết lao động để giải phóng mọi người!

“Lạy Chúa, này con đây. Bạn đã xức dầu cho con và con muốn phục vụ (Chúa và mọi người)”.

Theo the Word Among us
Chuyển ngữ: Sr. Maria Trần Thị Ngọc Hương

Comments are closed.

phone-icon