Lạy Chúa, con là tôi tớ của Chúa

0

Lạy Chúa, Con Là Tôi Tớ Của Chúa

Lá thư từ nhà xuất bản

Bởi: Jeff Smith (Chủ Tịch)

Anh Chị Em thân mến,

Vào cuối cuộc đời của bạn ở đây trên trái đất, bạn sẽ rất thích nghe Chúa nói với bạn: “Khá lắm, hỡi đầy tớ tài giỏi và tốt lành. Vì anh đã trung thành trong những việc nhỏ,… Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh” (Mt 25,23). Đây là những gì tôi hy vọng sẽ được nghe từ Chúa khi tôi nhìn thấy Chúa diện đối diện.

Có rất nhiều danh hiệu mà Chúa Giêsu ban cho chúng ta. Người gọi chúng ta là con trai và con gái của Người. Người gọi chúng ta là môn đệ của Người. Người gọi chúng ta là ánh sáng của thế gian, là muối của trái đất và là con của Chúa Cha. Đây là những phúc lành tuyệt vời mà Thiên Chúa đã ban cho chúng ta. Nhưng trong tất cả các danh hiệu này, danh hiệu yêu thích của tôi là đầy tớ. Chúng ta là những đầy tớ của Chúa và Người là Chủ nhân của chúng ta.

Một phần lý do tại sao tôi yêu danh hiệu này là vì nó nhắc tôi nhớ đến chính Chúa Giêsu. Khi Người đến trái đất, Người mặc lấy thân phận người tôi tớ. Người đã hy sinh chính mình cho chúng ta trên thập giá phục vụ chúng ta để chúng ta có thể được cứu thoát khỏi tội lỗi và cái chết (x. Pl 2,7). Điều này làm Chúa Cha rất hài lòng nhiều đến nỗi “Thiên Chúa đã siêu tôn cao Người (2,9). Tại thâm tâm của mình, Chúa Giêsu là một người tôi tớ. Người đến, không phải để được phục vụ, nhưng là để phục vụ.

Thánh Phaolô cũng tự gọi mình là một “tôi tớ” của Chúa. Ngài đã gửi những lá thư của mình cho các tín hữu Rôma và cho Titô tự coi mình là một người hầu của Chúa Giêsu (Rm 1,1). Và ngài chắc chắn rằng mọi người đều biết danh hiệu này có giá trị như thế nào đối với ngài: “Chớ gì thiên hạ coi chúng tôi những đầy tớ của Đức Kitô” (1 Cr 4,1). Đó là một vinh dự cho ngài để mang danh hiệu đó.

Trong thời kỳ Kinh Thánh, một người đầy tớ được coi là thuộc về ông chủ hay bà của mình. Theo cách tương tự, mỗi chúng ta thuộc về Chúa Giêsu, Chủ nhân vĩnh cửu của chúng ta. Điều này có nghĩa là tất cả mọi thứ mà chúng ta có đều thuộc về Chúa của chúng ta. Thánh Ignatiô Loyola nhấn mạnh điểm này khi ngài dạy mọi người cầu nguyện: “Lạy Chúa, xin hãy nhận lấy tất cả sự tự do, trí nhớ, sự hiểu biết và toàn bộ ý chí của con. Tất cả những gì con có và của con. Chúa đều đã ban cho con tất cả. Lạy Chúa, con xin dâng lại cho Chúa. Mọi thứ là của Chúa; xin hãy làm theo thánh ý Chúa. Xin ban cho con tình yêu và ân sủng của Chúa, thế là đủ cho con”. Đây là lời cầu nguyện của một người tôi tớ của Chúa.

Có lẽ trong tháng này, bạn có thể tạo nên “lời cầu nguyện đầy tớ” của riêng mình. Lời cầu nguyện của tôi có thể đại khái như thế này: “Lạy Chúa, con là tôi tớ của Chúa. Cuộc sống của con là của Chúa. Trái tim và tâm trí của con là của Chúa. Cơ thể của con là của Chúa. Thời gian của con là của Chúa. Tiền của con là của Chúa. Gia đình con là của Chúa. Những phúc lành và những cuộc chiến đấu của con là của Chúa. Con muốn trở thành đầy tớ của Chúa, ngay cả khi chỉ là một đầy tớ vô dụng (Lc 17,10). Con dâng tất cả những gì con là cho Chúa”.

Khi bạn cầu nguyện qua các bài viết phần trước trong tháng này, hãy nhớ rằng Chúa không bao giờ quên hành động phục vụ nhỏ nhất của bạn, ngay cả khi chỉ cho ai đó một ly nước (Mc 9,41). Hãy để Người khuyến khích bạn và cho bạn biết Người vui mừng thế nào khi bạn là tôi tớ của Người!

Theo the Word Among us
February 2019 Issue

Chuyển ngữ: Sr. Maria Trần Thị Ngọc Hương

Comments are closed.