“Rải bom như rải kẹo“ – Bài giảng của ĐTC Phan-xi-cô ngày 19.02.2019

0

“Rải bom như rải kẹo“
Bài giảng của Đức Thánh Cha  Phan-xi-cô ngày 19.02.2019

Tình Yêu của Thiên Chúa không đơn thuần chỉ là “một trò chơi lãng mạn”, nhưng là một “vấn đề cụ thể cần phải được quan tâm hàng đầu”. Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã giảng như thế trong Thánh Lễ vào sáng sớm thứ Ba vừa qua tại nguyện đường Thánh Mác-ta của Tòa Thánh Vatican. Theo Ngài, trong một thế giới mà trong đó những kẻ nắm giữ quyền hành rải bom như rải kẹo, thì người ta phải không ngừng cầu xin Lòng Thương Xót của Thiên Chúa.

Vào thời gian Kinh Thánh được viết ra, những trận hồng thủy chính là những tai ương, và ngày nay, những tai ương đó lại là những cuộc chiến tranh – Đức Thánh Cha nhận xét: Ngài rút ra một đường thẳng liên tục giữa điều được mô tả trong sách Sáng Thế với những điều được báo chí cập nhật hằng ngày.

Đức Thánh Cha cũng đã nhắc tới nỗi đau khổ của các em bé đói khát và mồ côi, nỗi khổ đau của những người yếu thế, của những người nghèo mà họ phải thanh toán “hóa đơn cho những bữa tiệc”. Ngài cũng đã kêu gọi các Ki-tô hữu hãy vun đắp cho một con tim được sánh với con tim của Thiên Chúa, tức con tim có khả năng nóng giận và đau buồn, nhưng đặc biệt là có khả năng đồng cảm với những người bị áp bức.

Thiên Chúa biểu lộ cảm nghĩ

Đức Thánh Cha đã đặt ra hai điểm nhấn mà chúng có liên hệ đến Bài Đọc I trong ngày được trích từ sách Sáng Thế (St 6,5-8; 7,1-5.10). Trước tiên Ngài đề cập tới nỗi khổ tâm của Thiên Chúa về những tệ nạn của con người, và rồi Ngài nói về sự hối hận của Thiên Chúa vì đã sáng tạo nên loài người: qua đó Thiên Chúa cho thấy rằng, Ngài có sự cảm nghĩ – Đức Thánh Cha chia sẻ: “Ngài không phải là một Thiên Chúa trừu tượng”, nhưng “Ngài đau khổ”, và “đó là mầu nhiệm của Thiên Chúa”.

Cảm nghĩ của Thiên Chúa, Thiên Chúa Cha, Đấng yêu thương chúng ta… Và Tình Yêu chính là một mối tương quan. Nhưng Ngài cũng có khả năng nóng giận. Chúa Giê-su là Đấng đã đến chỉ cho chúng ta con đường, với nỗi khổ của con tim và với sự trao hiến hoàn toàn… Thiên Chúa của chúng ta có sự cảm nghĩ! Thiên Chúa của chúng ta yêu thương chúng ta bằng con tim. Ngài không yêu chúng ta bằng ý tưởng. Ngài yêu thương chúng ta bằng con tim. Và khi Ngài mơn trớn chúng ta thì Ngài sẽ mơn trớn chúng ta bằng con tim của Ngài, và khi Ngài sửa trị chúng ta – khiển trách chúng ta, như một người Cha tốt lành -, thì Ngài sẽ sửa trị chúng ta bằng con tim của Ngài. Và rồi Ngài còn đau khổ nhiều hơn cả chúng ta nữa.”

Đó là “một mối tương quan giữa con tim với con tim, giữa con với Cha, mối tương quan ấy luôn mở ra, và nếu Ngài có thể đau buồn trong lòng, thì chúng ta cũng“”– Đức Thánh Cha giải thích tiếp – “có thể đau buồn trước mặt Ngài”. “Đó không phải là sự đa cảm, nó là sự thật” – Đức Thánh Cha bổ sung, và Ngài giải thích rằng, thời đại ngày nay hoàn toàn khác so với thời Đại Hồng Thủy của Kinh Thánh.

“Chúng ta hãy nghĩ tới những người yếu thế nhất, những em bé”

Cha không tin rằng thời đại chúng ta ngày nay tốt hơn thời Đại Hồng Thủy, Cha thực sự không tin điều đó: Những thảm họa ngày nay ít nhiều gì cũng giống như những tai họa thời đó, và những nạn nhân ít nhiều gì cũng giống như những nạn nhân hồi ấy. Chẳng hạn như chúng ta hãy nghĩ tới những người yếu thế nhất, tức những em bé! Hãy nghĩ tới con số những em bé phải đói khát, những em bé không được đến trường: Chúng không thể lớn lên trong hòa bình. Chúng sống mồ côi, không cha mẹ, vì cha mẹ chúng đã bị chiến tranh sát hại… Chúng ta hãy nghĩ tới những quân nhân trẻ em… Người ta chỉ cần nghĩ tới những em bé đó!”

Một con tim có lòng nhân – như con tim của Chúa Giê-su

Vì thế người ta nên cầu xin Chúa ban cho ơn “có được một con tim giống như con tim của Thiên Chúa, có nghĩa là có một con tim được sánh ngang với con tim của Thiên Chúa. Một con tim huynh muội… Một con tim có lòng nhân, như con tim của Chúa Giê-su, đồng thời cũng là con tim của Thiên Chúa.”

Có những thảm họa Đại Hồng Thủy. Có những đại họa của những cuộc chiến tranh ngày nay mà trong đó, hóa đơn cho bữa tiệc lại được thanh toán bởi những con người yếu thế, những người nghèo, những em bé, và những người không có phương tiện để tiếp tục làm việc được nữa. Nhưng chúng ta đừng quên rằng, Thiên Chúa đang đau buồn trong con tim của Ngài, và chúng ta hãy tới gần Thiên Chúa, hãy thưa chuyện với Ngài: ´Con hiểu Chúa và con đồng hành với Chúa`, con đồng hành với Chúa trong cầu nguyện, trong lời nguyện giúp cầu thay khi đối diện với tất cả những thảm họa mà chúng là hoa trái của ma quỷ, kẻ muốn hủy hoại công trình của Chúa…” 

(Theo vatican news – 19.02.2019, 10:36)

Đaminh Thiệu

Comments are closed.