Thơ: Thánh Tâm thứ tha

0

“Hãy tựa đầu vào vai Ta, hãy nghỉ ngơi và lấy lại sức, Ta luôn ở bên con”
(Nhật ký Thánh Faustina, số 498)

THÁNH Tình Thiên Chúa bao la
TÂM hồn nhân thế mong hòa nốt yêu
CHÚA thương xót cả trước – sau
GIÊSU nhân ái dạt dào ban ơn
TUÔN dòng Máu – Nước chứa chan
TRÀO ra nguồn mạch hồng ân không ngừng
NGUỒN Tình Thương Xót vô cùng
ƠN thiêng mãi mãi mênh mông nhiệm mầu
CỨU nhân thế thoát khổ đau
ĐỘ trì, thánh hóa, sớm chiều thứ tha

TRẦM THIÊN THU
Tháng Sáu – 2019

Comments are closed.

phone-icon