Việc Thực Hành Cốt Yếu Niềm Tin của Chúng Ta

0

Kết hiệp chính chúng ta với Chúa ngay lúc bắt đầu ngày sống là một nền tảng cho việc thực hành đức tin của chúng ta.

Đức tin của chúng ta, và cách chúng ta thực hành đức tin như thế nào, được bén rễ trong mối tương quan của chúng ta với Thiên Chúa. Tất cả những gì chúng ta làm là phụng sự Chúa cách hữu hiệu nhất từ kinh nghiệm của chúng ta về tình yêu của Chúa dành cho chúng ta cách cá vị và riêng biệt. Và mối tương quan của chúng ta với Chúa được đặt nền tảng trong việc cầu nguyện, được củng cố và đào sâu nhờ việc cầu nguyện.

Thiên Chúa đã làm cho bạn thành một đền thờ của Chúa Thánh Thần. Ba lời cầu nguyện này có thể được cầu nguyện cách riêng rẽ, hoặc thực hành tất cả với nhau, như một lễ dâng buổi sáng tuôn chảy từ trung tâm của đền thờ là chính bạn – một lễ dâng của chính tâm hồn và ý muốn của bạn và những biến cố của ngày sống của bạn – nó ngào ngạt như hương thơm dễ chịu dâng lên làm vui lòng Chúa.

Xin Hãy Làm Cho Con Nên Đền Thờ Thánh Thiện của Chúa

Kính chào Chúa buổi sáng, Thiên Chúa tốt lành!
Lạy Chúa, Chúa chọn con
là một ngôi đền thờ cho sự hiện diện của Chúa,
là một ngôi nhà cho Thánh Thần của Chúa,
để nắm giữ điều gì đó thánh thiện trong con.
Chúa trao phó cho con giữ Chúa
trong trái tim con, trong tâm trí con,
trong bàn tay con, trong tâm hồn con,
trong trí tưởng tượng của con, trong thân xác con.
Chúa trao phó cho con giữ Chúa trong con,
để giữ Thánh Thần của Chúa trong con
ngay cả khi Chúa giữ con.
Thật dễ dàng đối với con để nói:
“Con không xứng đáng là đền thờ của Chúa”.
Thật khó hơn cho con để nói:
Con muốn trở nên xứng đáng”.
Nhưng, lạy Chúa, đó là lời cầu nguyện của con buổi sáng này. Amen.

Xin Chúa Kéo Con vào trong tận sâu thẳm Trái Tim của Chúa

Con dâng lên Chúa buổi sáng này
những điều có được trên hành trình đức tin trong cuộc sống của con.
Lạy Chúa, con dâng lên Chúa nỗi thất vọng của con,
khi Chúa không thực hiện những điều con muốn Chúa làm
và theo cách con muốn Chúa làm điều đó.
Xin hãy giúp con nhớ rằng
Chúa không phải là đầy tớ của con;
Nhưng con mới là tôi tớ của Chúa.

Lạy Chúa, con xin dâng lên Chúa sự thiếu kiên nhẫn của con,
khi Chúa trả lời con cách quá chậm chạp những lời con cầu xin
và những nỗi nghi ngờ của con,
khi Chúa dường như không nghe những lời con nguyện cầu.
Xin hãy giúp con tin rằng Chúa nghe mọi lời cầu nguyện con dâng lên
từ lâu trước khi những lời cầu xin ấy có trong lòng hay trên môi miệng của con.

Lạy Chúa, con xin dâng lên Chúa sự ghen tương đố kỵ của con,
Khi con lo lắng vì con không có tất cả những gì người khác có.
Xin hãy mở to đôi mắt của con để con nhìn thấy những quà tặng con có,
những phúc lành con đã lãnh nhận,
sự bình an và niềm vui Chúa đã để dành cho con
và muốn con tìm thấy và có chúng.

Lạy Chúa, con xin dâng lên Chúa sự tuyệt vọng của con,
khi con cảm thấy cuộc sống của tôi giống như cơn gió thoảng,
rằng tôi sẽ không bao giờ thấy hạnh phúc nữa.
Lạy Chúa, xin giúp con tin tưởng rằng
khi con không thể tìm thấy Chúa,
thì Chúa vẫn ở bên con;
Rằng ngay cả khi con cảm thấy bị bỏ rơi,
thì Chúa vẫn đang giữ con trong cánh tay của Chúa.
Lạy Chúa, xin lôi kéo con ra khỏi chính con,
và đưa con vào tận sâu trong trái tim của Chúa.
Xin hãy giúp con đón tiếp Chúa là Đấng Cứu Chuộc của con,
Đấng mà con sẽ chiêm ngưỡng bằng chính đôi mắt của con,
Đấng đã hứa là sẽ mang lại bình an cho con. Amen.

Xin Hãy Uốn Lòng Con Theo Thánh Ý Chúa
Xin hãy uốn nắn lòng nghiêng về thánh ý Chúa
và không tham lợi lộc tiền tài.
Xin hãy giữ mắt con khỏi những gì giả dối:
nhờ lời của Chúa, xin ban cho con sự sống. (Tv 119,36-37)

Lạy Chúa, xin uốn lòng con hôm nay
để nhìn thấy Chúa rõ ràng hơn,
để yêu mến Chúa tha thiết hơn,
và để theo Chúa cách mật thiết hơn.
Xin uốn nắn lòng con để con nhận biết Chúa,
để hiểu và làm những gì Chúa muốn con làm.
Xin giữ mắt con khỏi những gì là giả dối,
khỏi bất cứ điều gì dẫn con ra khỏi con đường của chân lý Chúa.
Lạy Chúa, xin hãy mở lòng con ra với lời của Chúa,
để con có được lời khuyên mà con cần,
để con có được sự khôn ngoan mà chỉ duy mình Chúa mới có mà ban cho con.

Xin uốn lòng con theo thánh ý Chúa
và xin mở mắt con ra với ánh sáng của sự hiện diện của Chúa.
Xin uốn lòng con về sự tĩnh lặng, lạy Chúa,
và giúp con biết rằng Chúa là Thiên Chúa của con,
rằng Chúa đang ở gần (bên con). Amen.

– Những Tuyển lọc từ Chào buổi sáng, Thiên Chúa tốt lành!, bởi Fr. Austin Fleming. (The Word Among Us Press, 2016) Có sẵn từ wau.org/books.

Theo The Word Among Us [wau.org]
Personal Spirituality Resources
Chuyển ngữ:  Sr. Maria Trần Thị Ngọc Hương

Comments are closed.

phone-icon