Tiểu sử Nữ Tu Maria Justina Lê Thị Hướng

0

Sinh ngày 12/ 9/ 1938: Tại Quần Phương, Hải Hậu, Hà Nam Ninh.

Ngày 24/ 5/ 1950        :  Gia nhập Nhà Phước Bùi Chu.
Năm 1954                    :  Di cư vào Nam.
Ngày 01/ 5/ 1958        : Vào nhà Thử, tại Hội Dòng Đa Minh Tam Hiệp.
Ngày 04/ 8/ 1958        : Vào nhà Tập, tại Hội Dòng Đa Minh Tam Hiệp.
Ngày 05/ 8/ 1959        : Khấn lần đầu tại Hội Dòng Đa Minh Tam Hiệp.
Năm 1959 – 1965       : Phục vụ tại cộng đoàn ĐakKir, Phước Long.
Ngày 05/ 8/ 1965        : Khấn trọn đời tại Hội Dòng Đa Minh Tam Hiệp.
Năm 1965 – 1966       : Phục vụ tại cộng đoàn Mẹ Lên Trời, Kiến Thiết
(nay là Tu Viện Mẹ Fatima).
Năm 1966 – 1968       : Bề trên cộng đoàn Thánh Giuse I, Tân Mai.
Năm 1968 – 1969       : Học Y tá tại Hố Nai.
Năm 1969 – 1991       : Tổng Quản lý Hội Dòng Đa Minh Tam Hiệp.
Năm 1991 – 1993       : Phụ tá Tổng Quản lý Hội Dòng Đa Minh Tam Hiệp.
Năm 1993 – 1996       : Bề trên cộng đoàn Thánh Giuse Lao Động, Thiên Bình.
Năm 1996 – 1999       : Bề trên cộng đoàn Mẹ Vô Nhiễm, Gò Vấp.
Năm 1999 – 2005       : Bề trên cộng đoàn Thánh Giuse Lao Động, Thiên Bình.
Năm 2006 – 2020       : Nghỉ hưu tại nhà An dưỡng Hội Dòng Đa Minh Tam Hiệp.

Nữ tu MARIA JUSTINA LÊ THỊ HƯỚNG về với Chúa vào lúc 18g35  ngày 23/01/2020
tại Nhà Mẹ Hội Dòng Đa Minh Tam Hiệp.

Comments are closed.

phone-icon