Chúa Giêsu đến … và đứng giữa các ông – SN Chúa nhật II Phục Sinh, năm A

0

Suy niệm: Ga 20,19-31

Chúa Giêsu đã hiện ra với các môn đệ vào ngày Chúa Nhật Phục Sinh. Vậy tại sao một tuần sau đó Chúa Giêsu lại hiện ra cùng một chỗ đó? Có lẽ vì lần này có Tôma ở đó và Chúa Giêsu muốn thuyết phục người môn đệ cứng tin rằng Người đã thực sự sống lại từ cõi chết.

Chúa Giêsu có thể đã không hiện  ra, nhưng Người không muốn để Tôma trong tình trạng nghi ngờ đó. Do đó, Người đã mời Tôma hãy đụng chạm vào các vết thương của mình và nhận thức rằng đó thực sự là Người. Và chính hành động cảm thông và kiên nhẫn cũng như chính hành động của lòng thương xót đó đã khiến Tôma phải thốt lên: “Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con!” (Ga 20,28). Cuối cùng, lòng thương xót đó đã dẫn Tôma đi khắp nơi để loan báo Tin Mừng và cuối cùng, hiến mạng sống mình vì Chúa.

Câu chuyện của Tôma cho chúng ta thấy một điều thật tuyệt vời rằng lòng thương xót của Thiên Chúa không chỉ là sự tha thứ tội lỗi cho chúng ta, nhưng còn bao gồm lòng từ bi của Chúa đối với những yếu đuối và sự kiên nhẫn của Người đối với bước tiến chậm chạp của chúng ta. Lòng thương xót bao la ấy có sức giải thoát chúng ta khỏi những sự nghi ngờ, sợ hãi và cảm giác tội lỗi cũng như tội lỗi. Như Tôma, lòng thương xót của Chúa cho phép chúng ta trải nghiệm sự sống thánh thiêng của Chúa Giêsu cách trọn vẹn hơn để chúng ta có thể đi theo Chúa bất cứ nơi nào Chúa dẫn chúng ta đi.

Cuối cùng, lòng thương xót của Thiên Chúa không thể tách rời khỏi tình yêu của Người. Thiên Chúa là tình yêu và là Đấng giàu lòng thương xót, đó là bản chất của Chúa. Mỗi ngày Chúa Giêsu đến và đứng giữa chúng ta, khao khát chỉ cho chúng ta biết Người là Đức Chúa và là Thiên Chúa của chúng ta. Mỗi ngày Người muốn lấy đi những mối nghi ngờ, những nỗi sợ hãi của chúng ta và muốn tha thứ mọi tội lỗi cho chúng ta. Mỗi ngày Người muốn mở rộng lòng chúng ta ra với sự sống và những phúc lành của Người hơn nữa.

Đừng bao giờ đánh giá thấp sức mạnh của lòng thương xót của Chúa! Khi bạn tiếp tục đọc Sách Công vụ Tông đồ trong mùa Phục Sinh này, hãy biết rằng mọi phép lạ mà các tông đồ đã làm, mọi lời các ngài rao giảng, đều được đặt nền tảng trên lòng thương xót mà các ngài đã nhận được lần đầu tiên và tiếp tục lãnh nhận cho đến cuối cuộc đời các ngài. Lòng thương xót của Thiên Chúa cũng là nền tảng của cuộc đời bạn, một lòng thương xót mới mẻ khởi đầu mỗi buổi sáng và sẽ không bao giờ kết thúc (x. Ac 3,22-23)!

“Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa!”

Theo The Word Among Us [wau.org]

Nguồn: https://wau.org/meditations/2020/04/19

Chuyển ngữ:  Sr. Maria Trần Thị Ngọc Hương

Comments are closed.