Mẹ Maria, cuộc đời đầy ơn sủng

0

Xin Đức Chúa chúc lành và gìn giữ anh em

Đức Chúa phán cùng ông Môisen: “Hãy nói với ông Aaron và con cái ông rằng: Khi chúc lành cho con cái Israel, anh em hãy nói thế này: Nguyện Đức Chúa chúc lành và gìn giữ anh em! Nguyện Đức Chúa tươi nét mặt nhìn đến anh em và dủ lòng thương anh em! Nguyện Đức Chúa ghé mắt nhìn và ban bình an cho anh em! Chúc như thế là đặt con cái Israel dưới quyền bảo trợ của danh Ta, và Ta, Ta sẽ chúc lành cho chúng” (Ds 6,22-27).

Thật là một bài đọc khác thường đối với ngày Lễ Trọng kính Đức Maria, Thánh Mẫu của Thiên Chúa, được cử hành vào ngày 1 tháng Giêng! Thay vào đó, chẳng phải chúng ta nên nghe lời ngôn sứ của Isaia nói về một trinh nữ thụ thai và sinh người con trai tên là Emanuel sao? Hoặc là nghe những lời của ngôn sứ Xôphônia khuyến khích “Con gái Xion” reo lên và vui mừng sao? Thay vào đó, chúng ta có bài đọc về việc ông Môisen dạy các thầy tư tế cách chúc lành cho dân Israen. Tại sao vậy?

Có lẽ vì chúng ta nhìn thấy nơi Mẹ Maria, hiện thân của cuộc sống đầy ơn phúc này hơn mọi người khác. Có ai hơn Mẹ Maria biết cảm giác như thế nào khi được khuôn mặt của Chúa chiếu soi và nhân ái với Mẹ? Có ai hơn Mẹ Maria biết cảm giác như thế nào khi được Chúa dịu dàng nhìn Mẹ và ban cho Mẹ sự bình an của Ngài?

Nhưng có lẽ có một lý do khác cho đoạn văn này. Mẹ Maria không chỉ là người sau cùng nhận lãnh những phúc lành của Thiên Chúa, mà còn biểu lộ việc chúc lành cho con người là như thế nào. Mẹ Maria đã chúc lành cho đôi vợ chồng mới cưới tại Cana. Mẹ Maria đã chúc lành cho người chị họ mình là Elizabeth. Mẹ Maria thậm chí còn tìm cách chúc lành cho con trai mình với sự hiện diện của Mẹ khi Ngài bị treo trên thập tự giá. Chưa bao giờ chúng ta thấy Mẹ Maria nói xấu người khác. Chưa bao giờ chúng ta thấy Mẹ Maria “chửi” ai đó, kể cả những người đã giết con Mẹ!

Vì vậy, Mẹ Maria chỉ cho chúng ta cách quan hệ với những người xung quanh. Thiên Chúa yêu thích điều đó khi chúng ta nói những lời chúc phúc, hy vọng và khích lệ. Ngài vui mừng khi những lời nói của chúng ta giúp tạo ra một môi trường tích cực, nơi hạt giống đức tin có thể phát triển. Và những lời nói trái ngược cũng đúng như vậy. Những lời phán xét gay gắt, giễu cợt hoặc thậm chí là chửi rủa có thể tạo ra bầu không khí độc hại khiến mọi người khó nhận được ơn sủng và phúc lành của Thiên Chúa.

Vì vậy, chúng ta hãy quyết tâm cố gắng để giảm bớt tính tiêu cực trong năm nay. Chúng ta hãy cầu xin Mẹ Maria, người có phúc nhất giữa các phụ nữ, cầu bầu cho chúng ta. Mẹ Maria là gương mẫu của chúng ta, và nhờ Mẹ Maria, tất cả chúng ta đã nhận được phúc lành lớn nhất của Thiên Chúa, là chính Chúa Giêsu! Hãy cầu xin Chúa Giêsu mở mắt để bạn có thể nhìn thấy những người đang cần ơn sủng của Ngài, để bạn có thể là nguồn động viên và hy vọng cho những người xung quanh. Hãy cầu xin Chúa Giêsu giúp bạn trở thành người ban phúc lành cho những người khác trong năm nay.

Nguồn:   https://wau.org/resources/article/re_mary_the_life_of_blessing/

Chuyển ngữ:  Br. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD

Comments are closed.

phone-icon