Thơ: Sợi Tình Nét Duyên

0

(theo ý cầu nguyện tháng 6-2021)

Những gì Chúa tạo dựng
Đều có vẻ đẹp riêng
Hôn nhân là bí tích
Cũng đẹp nét thiêng liêng

Xin cho những người trẻ
Đang chuẩn bị kết hôn
Có được sự hỗ trợ
Của cộng đồng tín nhân

Ước mong họ phát triển
Lớn lên trong yêu thương
Cùng với lòng quảng đại
Kiên nhẫn và tín trung

Xin cho họ ý thức
Việc tạo dựng gia đình
Chính Thiên Chúa liên kết
Tình yêu mãi lung linh

Một lần là mãi mãi
Dẫu sướng – khổ, buồn – vui
Chỉ một xương, một thịt
Chứ không còn là hai [*]

TRẦM THIÊN THU

[*] Mt 19:6; Mc 10:9 – “Họ không còn là hai, nhưng chỉ là một xương một thịt. Vậy, sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không được phân ly.”

Comments are closed.

phone-icon