Đây là Danh Ta đến muôn đời! – SN ngày 15.7.2021

0

Suy niệm: Xh 3, 13-20

“Ta là Đấng Hiện Hữu” – đây là cụm từ Thiên Chúa dùng để bày tỏ danh của Ngài cho Môisen (Xh 3,14). Nguyên bản tiếng Do Thái, ehyeh asher ehyeh, là một cách chơi chữ phản ánh bản chất mầu nhiệm của Thiên Chúa vũ trụ. Nó cho chúng ta biết Ngài là Đấng vĩnh cửu và bất diệt, không có bắt đầu hay kết thúc. Ngài là Đấng Tạo Hóa của tất cả những gì tồn tại. Ngài không giống chúng ta về mọi mặt mà ngôn ngữ loài người khó có thể mô tả được Ngài.

Nhưng hãy lưu ý rằng đồng thời khi Thiên Chúa bày tỏ danh Ngài, Ngài cũng tự nhận mình theo một cách khác: “Thiên Chúa của tổ phụ các ngươi, Thiên Chúa của Abraham, Thiên Chúa của Isaác, Thiên Chúa của Giacóp” (Xh 3,15). Thiên Chúa của vũ trụ cũng là Thiên Chúa của lịch sử. Ngài đã đích thân bước vào đời sống của một dân tộc, dân Israen, và hình thành nên họ. Ngài gọi họ là của mình và lập giao ước với họ. Giờ đây, Ngài đang hứa rằng qua Môisen, Ngài sẽ giải phóng họ khỏi ách nô lệ và ban cho họ một vùng đất chảy đầy sữa và mật ong.

Và đó chỉ là sự khởi đầu! Theo thời gian, vị thần tồn tại vượt thời gian sẽ đi vào thời gian để làm người. Sinh ra từ một trinh nữ, Ngài sẽ lớn lên trong một gia đình và làm nghề thợ mộc ở Nagiarét. Cuối cùng, Ngài sẽ khởi sự sứ vụ rao giảng và chữa bệnh công khai. Qua lời nói và hành động của mình, Ngài sẽ cho chúng ta thấy Thiên Chúa là ai – một Thiên Chúa yêu thương chúng ta vô điều kiện và đã đến để tha thứ và chữa lành cho chúng ta. Một Thiên Chúa sẵn sàng chết thay chúng ta để giải thoát chúng ta khỏi nô lệ của tội lỗi và sự chết để chúng ta được sống với Ngài mãi mãi.

Đây chính là Thiên Chúa, Đấng không chỉ tạo dựng nên bạn mà còn đi vào lịch sử cá nhân của bạn! Ngài không chỉ là Thiên Chúa của Abraham, Isaác và Giacóp – Ngài còn là Thiên Chúa của bạn. Và thông qua Chúa Giêsu, bạn có thể biết Thiên Chúa vĩnh cửu, mầu nhiệm này một cách thân mật.

Hôm nay, hãy dành một chút thời gian để suy gẫm về danh Thiên Chúa: “Ta là Đấng Hiện Hữu”. Sau đó, hãy ở lại trong sự kính sợ và cảm tạ Cha trên trời đã cho bạn biết đến chính Ngài qua khuôn mặt rất con người của Chúa Giêsu.

Lạy Cha, con ca ngợi Cha vì đã sai Con của Cha đến để con có thể biết Cha theo cách riêng tư như vậy.

Nguồn: The Word Among Us
Chuyển ngữ: Br. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD

Comments are closed.