Thế hệ này… tìm kiếm dấu lạ, nhưng sẽ không có dấu lạ nào được ban cho, ngoại trừ dấu lạ ngôn sứ Giôna – SN ngày 11.10.2021

0

Suy niệm: Lc 11, 29-32

Khi chúng ta nghĩ về ngôn sứ Giôna, điều thường xuất hiện trong tâm trí là câu chuyện thời thơ ấu về một người đã trải qua thời gian sống trong bụng cá voi. Tuy nhiên, chúng ta biết rằng câu chuyện này ảnh hưởng sâu sắc đối với Chúa Giêsu vì Ngài đề cập đến ngôn sứ Giôna nhiều lần trong các sách Tin mừng, kể cả trong phân đoạn hôm nay. Vậy điều gì về Giôna đã có sự tác động đến Chúa Giêsu?

Có lẽ Chúa Giêsu đã nhìn thấy một số điểm tương đồng trong sứ mệnh của họ. Giống như Giôna, Chúa Giêsu được Chúa Cha sai đến để mời gọi mọi người ăn năn. Theo cách này, cả hai người đều là nhà tiên tri. Và giống như Giôna, Chúa Giêsu sẽ ở trong bóng tối của một nơi đáng lẽ phải nuốt chửng Ngài. Đối với Giôna, đó là dạ dày của một con cá lớn. Đối với Chúa Giêsu, đó sẽ là bóng tối của sự chết mà Ngài sẽ vượt qua vào ngày thứ ba.

Tuy nhiên, Chúa Giêsu cũng nhận thức rõ rằng sứ mệnh của Ngài vượt xa sứ mệnh của một nhà tiên tri. Giôna, hay bất kỳ một tiên tri nào, đều chỉ ra bên ngoài mình khi nói về Thiên Chúa. Còn Chúa Giêsu chỉ chính mình là Đấng Mêsia. Không cần thêm hy lễ đền tội để đền đáp một phần nào đó với Thiên Chúa. Không còn mặc áo nhặm như người Ninivê mặc để biểu thị sự ăn năn của họ. Giờ đây, sự ăn năn có nghĩa là quay về với Chúa Giêsu, tin vào Ngài và chấp nhận lời mời làm hòa với Cha Ngài.

Chúa Giêsu cũng không bao giờ cố gắng chạy trốn khỏi sự kêu gọi của Ngài như cách Giôna đã làm (Gn 1, 3). Đúng hơn, Ngài yêu mến và hoàn toàn chấp nhận ý muốn của Cha Ngài bằng cách mời gọi chúng ta đón nhận sự tha thứ và lòng thương xót của Thiên Chúa. Đó là, và vẫn là sứ mệnh của Ngài – kêu gọi mỗi người chúng ta, những người con yêu dấu của Thiên Chúa, quay về với Cha.

Đó là ý của Chúa Giêsu qua “dấu lạ của Giôna” (Lc 11, 29): Chính Thiên Chúa ở giữa dân Ngài, kêu gọi họ trở về với Ngài. Dấu lạ không chỉ là phép lạ chữa bệnh hoặc hóa cá và bánh ra nhiều. Nó thậm chí không phải là người được sống lại từ cõi chết. Tất cả những điều đó đều hướng chúng ta đến Chúa Giêsu, dấu chỉ hoàn hảo của tình yêu của Chúa Cha. Cũng giống như những gì Ngài đã làm với đám đông đó những năm trước, Ngài cũng đang mời gọi bạn quay về với Ngài, để được tha thứ và tiếp nhận Ngài làm Chúa của bạn.

Lạy Chúa, con xin chấp nhận lời mời gọi của Chúa! Con muốn nhận được lòng thương xót và ơn tha thứ của Chúa ngày hôm nay.

Theo The Word Among Us
Br. Paul Thanh Vu, SDD. chuyển ngữ

Comments are closed.