Thiên Chúa cũng sẽ dùng Thần Khí của Người đang ngự trong anh em, mà làm cho thân xác của anh em được sự sống mới – SN ngày 23.10.2021

0

Suy niệm: Rm 8, 1-11

Sống một cuộc sống đẹp lòng Thiên Chúa dường như không thể đạt được như hộp bánh quy giòn trên kệ trên cùng của cửa hàng tạp hóa. Cố gắng hết sức có thể, bạn hoàn toàn không thể chạm được nó.

Nhưng đó không phải là cách Chúa muốn chúng ta sống. Ngài đã sai Con Ngài đến để giải quyết tội lỗi cho chúng ta, và Ngài sai Thánh Thần đến sống trong chúng ta và nâng đỡ chúng ta để chúng ta có thể sống theo cách mà Thiên Chúa muốn.

Thánh Phaolô nhấn mạnh: nếu Đức Kitô ở trong bạn, thì tinh thần bạn vẫn sống, ngay cả khi thể xác bạn dường như đã chết vì tội lỗi của bạn (Rm 8, 10). Thiên Chúa thổi sự sống của Ngài vào bạn qua Thánh Thần của Ngài, giống như Ngài đã làm cho Chúa Giêsu sống lại, để bạn có thể sống một đời sống đẹp lòng Ngài. Bạn có một sức mạnh lớn hơn những gì bạn có thể tập hợp bằng sức mạnh của chính mình. Nó không nằm ngoài tầm với của bạn. Mỗi buổi sáng, trước khi rời khỏi giường, bạn có thể quyết định rằng bạn muốn sống nhờ quyền năng của Chúa Thánh Thần. Sau đó, khi đứng dậy, bạn có thể nhờ Thánh Thần giúp đỡ.

Đó không phải là ma thuật; bạn phải hợp tác với Thánh Thần. Điều đó có nghĩa là bạn nên dành nhiều chỗ hơn trong lịch trình cầu nguyện hoặc chống lại một số hình thức tội lỗi. Nhưng Chúa Thánh Thần không chỉ đơn giản giúp bạn chiến thắng tội lỗi. Quyền năng của Ngài cũng giúp bạn sống theo một lối sống mới, một đời sống bình an, nhẫn nại, nhân từ và tất cả những hoa trái khác của Thánh Thần (Gal 5, 22-23). Ngài giúp bạn cầu nguyện và phân biệt tiếng nói của Thiên Chúa, cả qua Kinh thánh và các sự kiện trong ngày của bạn. Ngài cũng giúp bạn hướng về Thiên Chúa trong những lúc bị cám dỗ hoặc căng thẳng, và lấp đầy bạn bằng một sức mạnh vượt quá sức mình.

Hôm nay, hãy nói với Chúa Thánh Thần rằng bạn muốn hợp tác với công việc của Ngài trong bạn. Hãy thường xuyên cầu nguyện, “Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy đến!” Ngài có thể khuyến khích bạn bằng cách năng nhắc nhở bạn rằng Thiên Chúa yêu thương bạn đến mức nào hoặc những gì Chúa Giêsu đã làm cho bạn. Hãy cảm ơn Ngài vì điều đó. Thánh Thần ở trong bạn để hồi sinh bạn khi bạn cảm thấy yếu đuối hoặc mệt mỏi để bạn có thể sống một cuộc sống tự do đẹp lòng Thiên Chúa.

Lạy Chúa Thánh Thần, xin giúp con sống một đời sống đẹp lòng Thiên Chúa.

Theo The Word Among Us
Br. Paul Thanh Vu, SDD. chuyển ngữ

Comments are closed.