Mừng Sinh nhật Hội dòng

0
Hôm nay Hội dòng con mừng kỷ niệm
71 năm ngày thành lập Hội dòng
Chị em trong và ngoài nước hiệp thông
Đã cùng nhau hướng lòng về Nhà Mẹ.
Mừng Sinh nhật Hội dòng, ngày đại lễ
Ngày hồng ân, ngày vĩ đại vô song
Biết bao ơn Chúa đổ xuống Hội dòng
Cho những ai muốn bước đi theo Chúa.
Vâng Chúa ơi! Ơn Chúa ban thêm nữa
Cho Hội dòng và cho chúng con đây
71 năm ân sủng Chúa dư đầy
Con cúi đầu tri ân và cảm tạ.

71 năm với bao ơn nhiệm lạ
Chúa đã thương gìn giữ Hội dòng con
Trải qua bao nỗi thống khổ dập dồn
Nhất là qua mấy năm dài Covid.

Covid nhập nhưng chưa ai phải chết
Chúng con già, trẻ bị nhiễm được bình an
Tình thương Chúa đã đổ xuống ngập tràn
Cho chúng con bây giờ và mãi mãi.

Hồng ân Chúa như mưa nguồn gieo vãi
Trên Hội dòng và trên chúng con đây
Con ghi sâu và cảm tạ từng ngày
Và cất cao lời ca khen cảm tạ.

Nt. Thérèse Mai Ngượi

Comments are closed.

phone-icon