Take with you words… – Suy niệm theo The WAU 08.7.2022

0

Br. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD chuyển ngữ
Nguồn: The Word Among Us – July 2022

Friday July 8th 2022
Meditation:
Hosea 14, 2-10

Take with you words, and return to the Lord. (Hosea 14:3)

Why return to the Lord? Because we are sinners and we need his salvation. Because in him we find compassion. Because he promises to heal our infidelity and loves us unconditionally. Ultimately, because he longs to cleanse us from our sins and draw us back to him.

But what words should we take with us? What words will give us a good hearing? They don’t have to be eloquent words. They don’t even have to be original words. In Mark’s Gospel, for instance, Jesus commends a scribe simply for repeating what Jesus himself has just said (12:34). There is wisdom in repeating the truth, and sometimes the truths that are easiest to speak have the deepest meaning.

Words are not costly. They don’t involve offerings, sacrifice, or service. But “inexpensive” words have great value in God’s eyes when they are spoken by a humble heart that knows its need for mercy. Think, for instance, of the Sacrament of Reconciliation. When we come to the Lord in Confession and use plain language to ask for his mercy, he pours out an immense amount of grace to forgive, heal, and restore.

Urging them to take words with them, the prophet Hosea told the Israelites to be straightforward in their dealings with the Lord. Likewise for us, we shouldn’t try to cover things up or gloss over our sins. We shouldn’t let pride block the truth. Instead, we should just go and tell the Lord, in our own words, what we have done. We should, in our own words, ask him to wash us clean.

Jesus wants to lift us up. He wants to receive us and cleanse us. He wants us to enjoy his presence and his grace. He knows that the only way for this to happen is if we confess our sins and ask the Lord for his mercy. The good news is that as soon as we do confess, we are forgiven. All the obstacles are removed, and God’s grace floods our hearts. Nothing compares with the feeling of freedom or the sense of relief and happiness that comes when we take words with us and seek the mercy of the Lord!

“Have mercy on me, O God, in your goodness; in the greatness of your compassion wipe out my offense” (Psalm 51:3).

Thứ Sáu tuần XIV Thường Niên
ngày 08.7.2022

Suy niệm: Hs 14, 2-10
Hãy trở về với Chúa và mang theo lời cầu nguyện (Hs 14,3)Tại sao phải trở lại với Chúa? Bởi vì chúng ta là tội nhân và chúng ta cần sự cứu rỗi của Ngài. Bởi vì ở Ngài, chúng ta tìm thấy lòng trắc ẩn. Vì Ngài hứa sẽ hàn gắn sự không bất trung của chúng ta và yêu thương chúng ta vô điều kiện. Cuối cùng, bởi vì Ngài khao khát được tẩy sạch tội lỗi của chúng ta và lôi kéo chúng ta trở lại với Ngài.

Nhưng chúng ta nên mang theo những lời lẽ nào? Những lời lẽ nào sẽ cho chúng ta dễ nghe? Chúng không cần phải là những lời hùng hồn. Chúng thậm chí không cần phải là những từ độc đáo. Chẳng hạn, trong Tin mừng của Máccô, Chúa Giêsu khen ngợi một kinh sư đơn giản là đã lặp lại những gì chính Chúa Giêsu vừa nói (12,34). Cần có sự khôn ngoan trong việc lặp lại sự thật, và đôi khi những sự thật dễ nói nhất lại có ý nghĩa sâu sắc nhất.

Lời nói không mất tiền mua. Chúng không liên quan đến lễ vật, hy sinh hoặc phục vụ. Nhưng những từ “rẻ tiền” có giá trị lớn trong mắt Thiên Chúa khi chúng được nói ra bởi một tấm lòng khiêm nhường biết rằng mình cần phải có lòng thương xót. Chẳng hạn, hãy nghĩ đến Bí tích Hòa giải. Khi chúng ta đến với Chúa trong sự xưng tội và sử dụng ngôn ngữ giản dị để cầu xin lòng thương xót của Ngài, thì Ngài sẽ ban vô số ân sủng để tha thứ, chữa lành và phục hồi.

Thúc giục họ mang theo lời với mình, tiên tri Hôsê bảo dân Israel phải thẳng thắn trong sự tiếp xúc với Chúa. Tương tự như vậy đối với chúng ta, chúng ta không nên cố gắng che đậy mọi thứ hoặc che đậy tội lỗi của mình. Chúng ta không nên để niềm kiêu hãnh cản trở sự thật. Thay vào đó, chúng ta chỉ nên đi và nói với Chúa, bằng lời riêng của chúng ta, những gì chúng ta đã làm. Theo cách nói của mình, chúng ta nên cầu xin Ngài thanh tẩy chúng ta.

Chúa Giêsu muốn nâng chúng ta lên. Ngài muốn tiếp nhận chúng ta và thanh tẩy chúng ta. Ngài muốn chúng ta tận hưởng sự hiện diện và ân sủng của Ngài. Ngài biết rằng cách duy nhất để điều này xảy ra là nếu chúng ta thú nhận tội lỗi của mình và cầu xin Chúa thương xót. Tin mừng là ngay sau khi chúng ta thú nhận, chúng ta đã được tha thứ. Tất cả những chướng ngại đều được loại bỏ, và ân sủng của Thiên Chúa tràn ngập lòng chúng ta. Không gì sánh được với cảm giác tự do hay cảm giác nhẹ nhõm và hạnh phúc có được khi chúng ta cất lời và tìm kiếm lòng thương xót của Chúa! 

Ôi Thiên Chúa, xin thương xót con theo lòng nhân hậu Chúa; theo lòng từ bi cao cả của Chúa, và xin tha thứ tội lỗi con” (Tv 51,3).

* * *
Mt 10, 16-23
Này, Thầy sai anh em (Mt 10,16)
 

Bạn có cảm thấy hơi bị đe dọa bởi những lời của Chúa Giêsu rằng Ngài đang sai bạn đi truyền giáo không? Có thể bạn nghi ngờ rằng bạn chưa đủ thánh thiện. Hoặc chưa đủ kỹ năng. Hoặc là chưa đủ tốt. Nếu vậy, hãy thử nhìn việc “được sai đi” từ một góc độ khác.

Hãy nghĩ về việc gửi một lá thư qua đường bưu điện. Khi bạn gửi một lá thư cho một người bạn, bạn cố gắng làm cho nó có vẻ trang nhã. Bạn chọn một tờ giấy đẹp, một phong bì sạch sẽ và sử dụng tay nghề tốt nhất của bạn. Bạn cố gắng chọn những từ phù hợp. Nhưng bạn nhận ra rằng “mấu chốt” thực sự của việc gửi thư là con tem gắn trên phong bì. Nếu có một từ sai chính tả hoặc giấy bị cong góc, bạn đừng lo lắng về điều đó; bức thư vẫn sẽ được chuyển đến chừng nào nó còn có tem. Bạn tin tưởng bạn mình sẽ nhận được nó và đánh giá cao cử chỉ đó.

Được Chúa Giêsu sai đi không phải là điều quá khác biệt. Chúng ta giống như những lá thư được Thiên Chúa gửi đi. Mỗi lời nói khích lệ và hành động quan tâm của chúng ta có thể truyền đạt tình yêu thương của Thiên Chúa đến những người xung quanh chúng ta. Trên thực tế, thánh Phaolô đã gọi thư gởi cho giáo đoàn Côrintô là “một bức thư của Đức Kitô…, được viết…trên những tâm hồn bằng thịt” (2Cor 3,3). Vì vậy, tất nhiên bạn sẽ muốn làm cho bức thư của mình trở thành bức thư hay nhất có thể. Tất nhiên, bạn sẽ muốn sống theo cách phản ánh lòng nhân hậu của Thiên Chúa và nói những lời nâng cao tâm hồn của mọi người. Nhưng bạn cũng biết rằng công việc truyền giáo thực sự không chỉ dựa vào kỹ năng hoặc nỗ lực của bạn. Bạn cần dấu ấn ân sủng của Thiên Chúa.

Vâng, Chúa kêu gọi chúng ta phải khôn ngoan. Vâng, được sai đi đòi hỏi thời gian và nỗ lực của chúng ta. Nhưng hãy nhớ: lời kêu gọi truyền giáo phụ thuộc vào hai điều: dấu ấn ân sủng của Thiên Chúa và bức thư của cuộc đời bạn. Đừng giảm giá ân sủng! Đừng quên rằng Thiên Chúa muốn lời của Ngài được truyền ra. Đừng quên rằng Ngài muốn giúp bạn đem lại hiệu quả nhất có thể.

Vì vậy, hãy tiếp tục nói những lời hy vọng và thực hiện những hành động tốt lành. Nhưng bạn cũng nên biết rằng đó không chỉ là về bạn. Nó cũng nói về Đấng sai bạn đến, Thiên Chúa đã đóng ấn bạn bằng ân sủng của Ngài. Ngài biết về những vết bẩn và góc cong của bạn, nhưng Ngài vẫn sai bạn đi vì Ngài tin tưởng vào quyền lực của con tem mà Ngài đã gắn vào cuộc sống của bạn.

Lạy Chúa, này con đây. Xin hãy sai con đi.

Comments are closed.

phone-icon