Nguồn cội

0

Người nằm xuống vùi sâu trong lòng đất
Hết những ngày mang nặng nỗi tân toan
Hai mươi chín năm rời cuộc sống trần gian
Người khuất núi để tìm về Vĩnh Cửu

Với niềm tin của người Kitô hữu
Trình diện Cha một kiếp sống “Con là”
Đời Linh Mục với lối sống vị tha
Hạt giống đã nảy sinh nhiều hoa quả

Tưởng niệm Cha bằng tâm tình cảm tạ
Lời cầu xin là nhạc khúc tri ân
Người là Cha hướng dẫn sống tinh thần
Một mốc điểm của phần tư thế kỷ (1962-1987) 

Để tiếp nhận, để sống gần Sinh Khí
Để dựng xây một tập thể yêu thương
Cha hướng dẫn sống bé nhỏ khiêm nhường
Bài học đó! Nét son của Nguồn Cội 

Sr. THI THI

Comments are closed.

phone-icon