“Stand firm and hold fast” – Suy niệm theo WAU ngày 23.8.2022

0

Br. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD chuyển ngữ
Nguồn: The Word Among Us, August 2022

Tuesday, August 2022

“Stand firm and hold fast”
(2 Thessalonians 2:15)

Seeing a ballet dancer do a pirouette is awe-inspiring. How can she spin and spin but never lose her balance? By focusing on one point for as long as possible as the rest of her body turns. Then, she quickly brings her head back around to her focal point. It takes a lot of practice, but the end result is a stunning display of both discipline and gracefulness.

In a similar way, the Christians in Thessalonica needed to find their own focal point. Fear and confusion swirled around them. People were preaching that the end was near and were even passing off fake letters as if they came from Paul himself. Paul saw that all this was putting them off-balance in their spiritual lives. So he advised them, “Stand firm and hold fast” (2 Thessalonians 2:15). In other words, keep turning your eyes back to what you have been taught about God.

Paul’s advice still holds true today. Fear and confusion swirl around us. People ridicule faith and stoke fear with stories that make evil seem greater than God. But rather than being shaken, we can keep our eyes on God, our focal point.

You can start by looking at how Paul describes God in this passage: He is our Father who loves his children (2 Thessalonians 2:16). He has called us to possess his glory (2:14). He is the source of all grace and gives us hope and encouragement (2:16). He is our strength (2:17).

Go back to these truths each time fearful or doubtful thoughts start swirling in your mind. You can try this today by taking regular breaks and—literally—turning your eyes to the Lord! Look up from your work or studies and fix your attention on a crucifix on the wall, on your computer screen, or on a holy card or a rosary. As you gaze on Jesus on the cross, let him remind you how much he loves you, how he has called you to be his child, how his unchanging presence is your comfort and security.

Keep practicing this, and over time you’ll develop the habit of turning to the Lord when confusion or anxiety arises. And the result will be balance and confidence—just like a ballet dancer.

“Lord God, be my focal point today.”

 

Suy niệm ngày 23.8.2022

Hãy đứng vững và nắm giữ
(2Tx 2, 1-3. 14-17)

Nhìn thấy một vũ công ba lê biểu diễn điệu vũ Pirouette thật là kinh ngạc. Làm thế nào cô ấy có thể quay vòng vòng nhưng không bao giờ bị mất thăng bằng? Bằng cách tập trung vào một điểm càng lâu càng tốt khi phần còn lại của cơ thể cô ấy quay. Sau đó, cô ấy nhanh chóng đưa đầu trở lại tiêu điểm. Cần phải luyện tập rất nhiều, nhưng kết quả cuối cùng là một màn trình diễn tuyệt vời của cả kỷ luật và vẻ phong nhã.

Theo cách tương tự, các Kitô hữu ở Thêsalônica cần phải tìm ra tiêu điểm của chính họ. Nỗi sợ hãi và bối rối xoay quanh họ. Mọi người đang rao giảng rằng tận thế đã gần kề và thậm chí còn truyền đi những bức thư giả như thể chúng đến từ chính Phaolô. Phaolô thấy rằng tất cả những điều này đang khiến họ mất thăng bằng trong đời sống tinh thần. Vì vậy, ông khuyên họ, “Hãy đứng vững và giữ vững” (2Tx 2,15). Nói cách khác, hãy tiếp tục hướng mắt về những gì bạn đã được dạy về Thiên Chúa.

Lời khuyên của Phaolô vẫn đúng cho đến ngày nay. Nỗi sợ hãi và bối rối xoay quanh chúng ta. Người ta nhạo báng đức tin và gieo rắc nỗi sợ hãi bằng những câu chuyện làm cho cái ác dường như còn lớn hơn cả Thiên Chúa. Nhưng thay vì bị lung lay, chúng ta có thể để mắt đến Thiên Chúa, tâm điểm của chúng ta.

Bạn có thể bắt đầu bằng việc xem cách Phaolô mô tả Thiên Chúa trong phân đoạn này: Ngài là Cha của chúng ta, là Đấng yêu thương con cái mình (2Tx 2,16). Ngài đã kêu gọi chúng ta sở hữu vinh quang của Ngài (2,14). Ngài là nguồn của mọi ân sủng và mang đến cho chúng ta niềm hy vọng và sự khích lệ (2,16). Ngài là sức mạnh của chúng ta (2,17).

Quay trở lại những sự thật này mỗi khi những suy nghĩ sợ hãi hoặc nghi ngờ bắt đầu quay cuồng trong tâm trí bạn. Bạn có thể thử điều này ngay hôm nay bằng cách nghỉ giải lao thường xuyên và – theo nghĩa đen – hướng mắt về Chúa! Từ chỗ công việc hoặc học tập của bạn, hãy tập trung sự chú ý của bạn vào một cây thánh giá trên tường, trên màn hình máy tính của bạn, hoặc trên tấm ảnh hoặc chuỗi hạt. Khi bạn ngắm nhìn Chúa Giêsu trên thập tự giá, hãy để Ngài nhắc nhở bạn rằng Ngài yêu thương bạn biết bao, Ngài đã gọi bạn là con của Ngài như thế nào, sự hiện diện không thay đổi của Ngài là niềm an ủi và an toàn của bạn như thế nào.

Hãy tiếp tục thực hành điều này, và theo thời gian, bạn sẽ hình thành thói quen hướng về Chúa khi xuất hiện sự bối rối hoặc lo lắng. Và kết quả sẽ là sự cân bằng và tự tin – giống như một vũ công ba lê.

Lạy Chúa, xin hãy trở thành tâm điểm của con ngày hôm nay.

 

TRƯỚC HẾT HÃY LÀM SẠCH BÊN TRONG ĐÃ, ĐỂ BÊN NGOÀI CŨNG ĐƯỢC SẠCH

(Mt 23, 23-26) 

Bạn với lấy một tách cà phê. Nó chắc chắn trông sạch sẽ, nhưng sau đó bạn phát hiện ra rằng nó đã không được rửa đúng cách. Bên trong có những vết ố và lấm tấm bã cà phê còn sót lại. Đó không phải là cái tách sạch như bạn nghĩ!

Những người Pharisêu trong đoạn Tin mừng hôm nay giống như cái cốc cà phê đó: sạch bên ngoài nhưng cần rửa cẩn thận hơn bên trong. Bằng cách đóng thuế thập phân và các chi tiết khác của Luật Môisen, họ đang làm những gì họ nghĩ là những người thánh thiện của Thiên Chúa phải làm. Tuy nhiên, Chúa Giêsu nói rằng họ đang bỏ qua “những điều nặng hơn của luật pháp”, chẳng hạn như “lòng nhân từ và sự trung thành” (Mt 23,23).

Đôi khi chúng ta cũng có thể cần làm sạch bên trong. Chúng ta có thể dốc hết sức lực của mình để làm những việc đạo đức, nhưng chúng ta lại làm với thái độ hoặc ý hướng sai lầm. Ví dụ, bạn có thể đang phục vụ người nghèo tại một nơi dành cho người vô gia cư, nhưng bạn thấy mình đang đánh giá làm thế nào mà một số người ở đó lại đi đến chỗ tệ hại như vậy. Hoặc có thể bạn đang tham dự Thánh lễ hằng ngày, nhưng thay vì nghe các bài đọc, bạn thấy mình chỉ trích cách người giảng. Bạn không có ý để những suy nghĩ này trỗi dậy trong bạn, nhưng dù sao thì chúng cũng lẻn vào!

Tất nhiên, Chúa Giêsu luôn hài lòng khi bạn phục vụ người nghèo hoặc dành thời gian thờ phượng Ngài. Ngài cũng biết rằng không ai trong chúng ta có thể kiểm soát mọi suy nghĩ xuất hiện trong đầu mình. Nhưng bạn có thể làm điều gì đó. Bất cứ khi nào bạn nhận ra rằng thái độ của mình đã đi lệch hướng, hãy dừng lại ngay và cầu xin Chúa tha thứ. Ngài biết rõ về bạn, và Ngài biết rằng bạn đang cố gắng làm hài lòng Ngài. Ngài sẽ thương xót và giúp đỡ bạn trong lần tới khi bạn bị cám dỗ bởi những suy nghĩ xét đoán, chỉ trích hoặc bực bội. Ngài thậm chí có thể lấp đầy trái tim bạn ngay lúc đó với tình yêu dành cho người mà bạn đang xét đoán!

Bạn có thể được làm sạch cả bên trong và bên ngoài. Hãy hướng về Chúa Giêsu và tin tưởng rằng Ngài có thể – và sẽ – thay đổi tâm hồn của bạn để trở nên giống Ngài hơn.

Lạy Cha, xin ban cho con một trái tim giống như Chúa Giêsu, tràn đầy tình yêu và lòng thương xót!

Comments are closed.

phone-icon