Clear out the old yeast – Suy niệm theo WAU ngày 05.9.2022

0

Phó tế Phaolo Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ
Nguồn: The Word Among Us, September 2022 

Monday, Septemper 05, 2022

Clear out the old yeast.

1 Corinthians 5: 1-8

Yeast is a key ingredient in bread making, but you don’t need much—maybe only a teaspoon or two—to make a batch of dough. That’s because yeast is a microorganism that multiplies quickly, giving off carbon dioxide, which leavens the bread.

In today’s first reading, St. Paul uses the analogy of yeast to describe sin. He is warning the Corinthians that if they tolerate sin among their members—like the incest that Paul refers to in this passage—they risk infecting the entire community. And so he tells them to clear out the “old yeast” of sin so that they can become the “unleavened bread” of holiness (1 Corinthians 5:7, 8).

St. Paul was addressing a community of believers, but this same principle applies to each of us individually. When we tolerate sin, even a seemingly minor one, it has the potential to be like yeast. We can allow the sin to become so deep-rooted or habitual that it becomes very difficult to walk away from it. It’s also true that if we tolerate one kind of sin in our life, then tolerating another becomes easier to do.

In such situations, we might say to ourselves, “I’ve tried, but I just can’t kick this.” Or “I’m just weak in this area.” Or “It’s not a big deal; everyone does it.” But when we let down our defenses, we open ourselves to even more temptation and sin.

So what’s the remedy? St. Paul tells us, “Our Paschal Lamb, Christ, has been sacrificed” (1 Corinthians 5:7). On the cross Jesus defeated sin and death. He wants us to live in freedom, and so he forgives us every time we come to him, even if we keep confessing the same sins over and over again. He also gives us all the grace we need to overcome every sin in our lives. We just need to keep asking for it.

We all know how difficult it can be to break free from sin. Sometimes it takes years, or even a lifetime. But don’t give up! Keep working to clear out the old yeast so that you can become the unleavened bread that God has called you to be.

“Jesus, I want to be pure, unleavened bread for you. Help me to root out the sin in my life.”

 

Thứ Hai, ngày 05.9.2022 

Hãy loại bỏ loại men cũ.
1Cr 5, 1-8

Men là thành phần chính trong sản xuất bánh mì, nhưng bạn không cần nhiều – có thể chỉ một hoặc hai muỗng cà phê – để tạo ra một mẻ bột. Đó là bởi vì nấm men là một vi sinh vật sinh sôi nhanh chóng, tạo ra khí Cacbonic, làm bánh mì lên men.

Trong bài đọc một hôm nay, thánh Phaolô sử dụng phép loại suy về men để mô tả tội lỗi. Ông đang cảnh báo những người Côrintô rằng nếu họ dung túng tội lỗi giữa các thành viên của mình – giống như tội loạn luân mà Phaolô đề cập đến trong phân đoạn này – họ có nguy cơ lây nhiễm cho toàn bộ cộng đồng. Vì vậy, Ngài bảo họ phải tẩy sạch “men cũ” của tội lỗi để họ có thể trở thành “bánh không men” của sự thánh thiện (1Cor 5,7-8).

Thánh Phaolô đang nói chuyện với một cộng đồng tín hữu, nhưng nguyên tắc này cũng áp dụng cho mỗi cá nhân chúng ta. Khi chúng ta dung thứ cho tội lỗi, dù chỉ là một tội nhẹ, nó có khả năng giống như men. Chúng ta có thể để cho tội lỗi ăn sâu hoặc thành thói quen đến mức rất khó bỏ nó đi. Cũng đúng rằng nếu chúng ta dung thứ cho một loại tội lỗi trong cuộc sống của mình, thì việc khoan dung cho một loại tội lỗi khác sẽ trở nên dễ dàng hơn.

Trong những tình huống như vậy, chúng ta có thể nói với chính mình: “Tôi đã cố gắng, nhưng tôi không thể thực hiện được điều này”. Hoặc “Tôi chỉ yếu trong lĩnh vực này”. Hoặc “Đó không phải là một vấn đề lớn; mọi người đều như vậy”. Nhưng khi chúng ta bỏ qua sự phòng thủ của mình, chúng ta sẽ mở ra cho mình nhiều cám dỗ và tội lỗi hơn.

Vậy cách khắc phục là gì? Thánh Phaolô nói với chúng ta: “Chiên Con Vượt Qua của chúng ta, là Đức Kitô, đã bị hy sinh” (1Cor 5,7). Trên thập tự giá, Chúa Giêsu đã đánh bại tội lỗi và sự chết. Ngài muốn chúng ta sống trong tự do, và vì vậy Ngài tha thứ cho chúng ta mỗi khi chúng ta đến với Ngài, ngay cả khi chúng ta cứ xưng tội hết lần này đến lần khác. Ngài cũng ban cho chúng ta tất cả những ân sủng mà chúng ta cần để vượt qua mọi tội lỗi trong cuộc sống của chúng ta. Chúng ta chỉ cần tiếp tục cầu xin nó.

Tất cả chúng ta đều biết khó khăn như thế nào để thoát khỏi tội lỗi. Đôi khi phải mất nhiều năm, hoặc thậm chí cả đời. Nhưng đừng bỏ cuộc! Hãy tiếp tục cố gắng để loại bỏ men cũ để bạn có thể trở thành bánh không men mà Thiên Chúa đã gọi bạn trở thành.

Lạy Chúa Giêsu, con muốn trở thành bánh không men tinh khiết cho Chúa. Xin giúp con diệt trừ tận gốc tội lỗi trong cuộc đời con.

HÃY DUỖI TAY ANH RA

Lc 6, 6-11 

Các nhà phê bình đóng một vai trò quan trọng trong thế giới âm nhạc. Họ giúp công chúng đánh giá điều gì là tốt, và bằng cách đó, họ đặt ra các tiêu chuẩn cho âm nhạc. Nhưng các nhà phê bình cũng có thể khép kín với bất kỳ điều gì mới lạ hoặc khác biệt. Ví dụ: một trong những sinh viên của Bach đã gọi âm nhạc của ông là “khoa trương và lộn xộn”. Một người cùng thời với Mozart gọi âm nhạc của ông là “quá tải và rườm rà”. Một nhà phê bình đã nói về bản giao hưởng thứ chín của Beethoven là: “Thật khó để hiểu tất cả những tiếng ồn ào là về cái gì.”

Bạn có thể nói rằng một số người Pharisêu vào thời Chúa Giêsu đã trở nên giống như những người phê bình đó. Trong lòng nhiệt thành bảo tồn Luật lệ, họ đã đưa những kỳ vọng hạn chế của mình vào nó. Một trong những hạn chế đó là họ đã dạy rằng việc chữa bệnh bị cấm vào ngày Sabát – trừ khi người bệnh đang gặp nguy cơ tử vong. Người được Chúa Giêsu chữa lành trong hội đường chỉ có một bàn tay bại liệt, nên rõ ràng không đủ tiêu chuẩn. Những người Pharisêu này không sẵn lòng thừa nhận rằng Thiên Chúa có thể vượt ra ngoài những giả định của họ về tất cả những gì Luật pháp quy định.

Thái độ này cũng có thể ảnh hưởng đến chúng ta. Chúng ta có thể coi những giả định của riêng mình về Thiên Chúa là điều duy nhất quan trọng, và kết quả là giới hạn Ngài. Nhưng Cha trên trời muốn đưa chúng ta vượt quá sự mong đợi của chúng ta, cả về việc Ngài là ai và chúng ta có thể trở thành ai. Ngài không quan tâm đến việc chữa lành cho bạn vừa đủ để bạn có thể vào được Thiên đàng. Ngài là một người Cha rộng lượng. Ngài muốn bạn tràn đầy ân sủng đến mức bạn vui mừng nhảy qua các cổng của Ngài, mang theo vô số người phía sau bạn mà bạn đã chạm vào cuộc đời!

Bạn có nghĩ rằng mình có khả năng có thể biết Chúa sâu sắc hơn bây giờ không? Bạn có nghĩ rằng bạn có thể cầu nguyện với ai đó và thấy họ được chữa lành không? Đừng giống như những nhà phê bình âm nhạc với những kỳ vọng hạn chế của họ! Thiên Chúa có những kế hoạch tuyệt vời dành cho bạn. Vì vậy, hãy vươn tay ra trong đức tin và xem cách Thiên Chúa lấp đầy bạn bằng sự sống, tình yêu và quyền năng của Ngài.

Lạy Chúa, xin hãy mở mắt con. Xin giúp con để con thấy được Chúa đã ban phước cho con nhiều như thế nào trong quá khứ, để con có thể mở lòng đón nhận ân huệ của Chúa trong tương lai.

Comments are closed.

phone-icon