Chúa Giêsu vác chung thánh giá của chúng ta – Chúa Nhật XIV Thường Niên A

0

Lm. Giuse Vũ Thái Hòa

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu (11,25-30)

Khi ấy, Chúa Giêsu lên tiếng nói rằng: “Lạy Cha là Chúa trời đất, Con xưng tụng Cha, vì Cha đã giấu không cho những người hiền triết và khôn ngoan biết những điều ấy, mà lại mạc khải cho những kẻ bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì ý Cha muốn như vậy. – Mọi sự đã được Cha Ta trao phó cho Ta. Và không ai biết Con, trừ ra Cha. Và cũng không ai biết Cha, trừ ra Con và kẻ Con muốn mạc khải cho.

“Tất cả hãy đến với Ta, hỡi những ai khó nhọc và gánh nặng, Ta sẽ nâng đỡ bổ sức cho các ngươi. Hãy mang lấy ách của Ta và hãy học cùng Ta, vì Ta dịu hiền và khiêm nhượng trong lòng, và tâm hồn các ngươi sẽ gặp được bình an. Vì ách của Ta thì êm ái, và gánh của Ta thì nhẹ nhàng”.

***********

Tin Mừng Chúa nhật hôm nay là một tin vui và hy vọng cho mỗi người chúng ta cũng như cho toàn nhân loại. Tất cả những gánh nặng mà chúng ta đang phải mang, Chúa Giêsu đề nghị chúng ta làm cho những gánh này nhẹ hơn khi cùng bước với Người. Người nói điều đó cách đây hai ngàn năm. Người cũng nói với chúng ta như thế hôm nay.

Trước tiên, Chúa Giêsu muốn mạc khải hạnh phúc Nước Trời cho những người nghèo khổ mà Người thấy trước mắt, những người đi theo Chúa để nghe những lời giảng huấn của Người, những người bị áp bức trong bối cảnh chính trị và kinh tế thời đó. Hơn nữa, chính đạo Do Thái đã chất lên vai và trong tâm trí họ những gánh nặng không thể mang được. Qua bao năm và thế kỷ, người Do Thái tạo ra 613 điều răn: 248 điều răn “tích cực” (“ngươi hãy làm điều này, điều nọ”) và 365 điều răn “tiêu cực” (“ngươi không được làm điều này, điều kia”). Làm sao những người bé mọn có thể chịu đựng được tất cả những lề luật như thế!

Trong lịch sử Giáo Hội, người Kitô hữu cũng đã phải chịu gánh biết bao lề luật, nặng có, nhẹ có; những lề luật chẳng liên quan gì với giới răn yêu thương của Chúa Kitô cả.

Chúa Giêsu đến giải thoát chúng ta khỏi những “gánh nặng nề” do những “bậc khôn ngoan thông thái” của Giáo Hội ngày nay cũng như vào thời đại của Người áp đặt.

“Anh em hãy mang lấy ách của tôi”. Chúa Giêsu muốn giải thoát chúng ta khỏi một ách, nhưng ở đây, Người lại khoác lên chúng ta một ách khác!

Để hiểu rõ hơn hình ảnh Chúa Giêsu dùng, chúng ta hình dung hình ảnh quen thuộc ở Việt Nam: trâu bò đi cày bừa. Người ta nối cặp trâu hoặc cặp bò lại với nhau bằng cách đặt trên cổ chúng một khúc gỗ nặng, gọi là ách, để làm hạn chế việc di chuyển của chúng, nhưng chủ yếu là bắt chúng đi chung với nhau và cùng nhịp chân. Ðể sử dụng cái ách, phải có hai con trâu hay hai con bò. Vậy khi Chúa Giêsu nói: Anh em hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học với tôi, Người muốn mời chúng ta để Người mang ách chung với chúng ta. Người muốn đồng hành và cùng muốn chia sẻ những đau khổ buồn phiền với chúng ta.

Chúa Giêsu nói thêm: các bậc khôn ngoan thông thái không thể hiểu những điều này, chỉ những người bé mọn mới hiểu được. Qua câu này, Chúa muốn nói gì?

Thứ nhất, câu nói của Chúa khiến chúng ta mừng vui, vì để làm môn đệ của Chúa, không cần phải có trình độ trí thức cao. Ai cũng có thể thấu hiểu được mầu nhiệm Nước Trời.

Thứ hai, làm người bé mọn theo Tin Mừng, đó là một phương cách sống. Dĩ nhiên, Nước Trời không chỉ dành riêng cho các trẻ em và những người khiêm tốn! Các nhà thông thái vĩ đại cũng có thể giữ tâm hồn của “người bé mọn”, tức là ngạc nhiên, khiêm tốn trước mầu nhiệm của Chúa. Ðiều nguy hiểm đối với mọi người là đến với Thiên Chúa với quá nhiều hành trang, va li đầy những quy luật loài người mà ngay cả Thiên Chúa cũng phải theo họ.

Chúa Giêsu đề nghị với các bạn hữu một luật mà chính Người đã làm gương, đó là luật yêu thương: yêu Chúa và yêu tha nhân; yêu hòa bình, công lý, yêu sự dịu hiền và gieo những điều tốt lành đó trên thế giới. Chọn tình thân của Chúa Giêsu là chọn đời sống đơn sơ mà mọi người đều mơ ước: ai chẳng muốn sống trong hòa bình, công lý và sự dịu hiền? Lúc đó, thánh giá trở nên nhẹ hơn, vì Chúa Giêsu không bao giờ bỏ rơi bạn hữu mình trong lúc khó khăn. Người sẽ làm ông Si-môn, gốc Ky-rê-nê (Lc 23,26) vác đỡ thánh giá của mỗi người chúng ta. Mỗi thánh giá mà Người vác chung sẽ có ý nghĩa như thánh giá của Người: đó là cây sự sống trong ánh sáng phục sinh.

Là những người bé mọn, những người đang vất vả mang gánh nặng nề, chúng ta hãy đến với Chúa Giêsu. Người sẽ cho chúng ta nghỉ ngơi bồi dưỡng. Chúng ta không đơn độc đâu: Chúa Giêsu đang đồng hành với chúng ta đó!

Comments are closed.

phone-icon