They poured new wine into new wineskins – Suy niệm theo WAU ngày 08.07.2023

0

Nguồn: The Word Among Us, July 2023
Lm. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

They poured new wine into new wineskins (Mt 9:17)

Wineskins were familiar household items to Jesus’ listeners. Fresh ones were supple enough to expand with young wine as it fermented. They didn’t crack or split under the pressure and heat created by the fermentation process. It’s this kind of flexibility that Jesus said John’s disciples needed as they looked for the Messiah.

We need to be flexible with the Lord as well! So how do we keep our wineskins fresh?

Prayer. As wineskins got old, people would condition them with oil to keep them pliable. Just so, you need the “conditioning” time spent with the Lord! Open your heart to him. Share the joys that elate you and the burdens that weigh on you. He cares about them all. Then listen! Every day he has words that will refresh you. Hold onto them so that you will always be ready to follow God’s lead.

Confession. Winemaking can leave behind sediment that stiffens wineskins. In a similar way, unrepented sin can build up and leave a deposit that hardens your heart and makes you rigid. Through the Sacrament of Reconciliation, God removes those deposits of sin. Even more, he frees you from guilt and shame and opens you anew to his presence. This healing can feel like an uncomfortable stretching. But God’s mercy can humble you and make you more receptive to whatever “new wine” he is pouring into you.

Service. Wineskins become more elastic as winemakers massage and knead them. Something similar occurs when you reach out to family members or friends-or even strangers-and try to serve them. Meeting other people in their neediness can allow God to tug at your heart and massage away any selfishness in you. It can stretch you and increase your capacity to love his people.

In Baptism, God filled you with the “new wine” of his Spirit. Through prayer, Confession, and service, you can be confident that the Spirit will continue to expand your heart every single day!

“Holy Spirit, soften my heart today.”

Họ đổ rượu mới vào bầu da mới (Mt 9,17)

Bầu da là đồ gia dụng quen thuộc đối với các thính giả của Chúa Giêsu. Những bầu da mới đủ dẻo để nở ra với rượu non khi nó lên men. Chúng không bị nứt hoặc nứt ra dưới áp suất và nhiệt do quá trình lên men tạo ra. Chính sự linh hoạt này mà Chúa Giêsu nói các môn đệ của Gioan cần có khi họ tìm kiếm Đấng Mêsia.

Chúng ta cũng cần linh hoạt với Chúa! Vậy làm thế nào để giữ cho bầu da của chúng ta luôn tươi mới?

Cầu nguyện. Khi bầu da cũ đi, người ta sẽ xử lý bằng dầu để giữ cho chúng mềm dẻo. Cũng vậy, bạn cần dành thời gian “điều hòa” với Chúa! Hãy mở lòng với Ngài. Hãy chia sẻ những niềm vui làm bạn phấn chấn và những gánh nặng đang đè nặng lên bạn. Ngài quan tâm đến tất cả điều đó. Sau đó hãy lắng nghe! Mỗi ngày Ngài có những từ sẽ làm mới bạn. Hãy giữ lấy chúng để bạn luôn sẵn sàng đi theo sự dẫn dắt của Chúa.

Thú tội. Quá trình sản xuất rượu vang có thể để lại cặn làm cứng bầu da. Tương tự như vậy, tội lỗi chưa ăn năn có thể tích tụ và để lại một vết tích làm cho lòng bạn chai đá và cứng nhắc. Qua Bí Tích Hòa Giải, Thiên Chúa cất bỏ những tội lỗi đó. Hơn nữa, Ngài giải thoát bạn khỏi cảm giác tội lỗi và xấu hổ và mở ra cho bạn một lần nữa với sự hiện diện của Ngài. Sự chữa lành này có thể cảm thấy giống như một sự kéo dài khó chịu. Nhưng lòng thương xót của Thiên Chúa có thể khiến bạn khiêm nhường và khiến bạn dễ tiếp nhận bất cứ “rượu mới” nào mà Ngài rót vào bạn.

Phục vụ. Bầu rượu trở nên đàn hồi hơn khi các nhà sản xuất rượu xoa bóp và nhào nặn chúng. Điều gì đó tương tự cũng xảy ra khi bạn liên hệ với những người trong gia đình hoặc bạn bè – hoặc thậm chí là người lạ – và cố gắng phục vụ họ. Gặp gỡ những người khác trong hoàn cảnh túng thiếu của họ có thể cho phép Chúa lôi kéo trái tim bạn và xoa dịu mọi sự ích kỷ trong bạn. Nó có thể mở rộng lòng bạn và tăng khả năng yêu thương dân của Ngài.

Trong Bí Tích Rửa Tội, Thiên Chúa đổ đầy bạn “rượu mới” của Thần Khí Ngài. Thông qua cầu nguyện, xưng tội và phục vụ, bạn có thể tin tưởng rằng Thánh Linh sẽ tiếp tục mở rộng trái tim của bạn mỗi ngày!

“Lạy Chúa Thánh Thần, xin làm mềm tâm hồn con ngày hôm nay.”

Comments are closed.

phone-icon