Ai trung tín trong những việc nhỏ…- SN theo WAU ngày 11.11.2023

0

Nguồn: The Word Among Us, November 2023
Lm. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

If we read these words in the context of today’s whole Gospel passage, we can see that Jesus considers money to be a very small matter. We may find that difficult to swallow. What about those of us who struggle every day to make ends meet? Does this mean that Jesus is telling us to stop working on our financial situation? That may be okay for someone like St. Francis of Assisi, but those of us who have to earn a living need to take a more aggressive approach!

Actually, Jesus does want to speak these words to everyone. He isn’t suggesting that we all take a vow of poverty, but he does want us to take a close look at our perspective on money. He wants us to see that in itself, money is neither the worst thing in the world nor a trivial matter to be ignored. He is telling us that money is simply secondary when compared to our essential purpose, which is to give glory to God and to help other people come to know Jesus personally.

In a practical sense, this means that money fits into the bigger picture of Christian living. As with anything else that God gives us, money is something we can use as a means to a greater end. By being careful in our spending and saving habits, we can use it as a tool to glorify the Lord. We are more free to donate to organizations that build his kingdom. At the same time, by guarding against the temptation to value money too much, we don’t let it become a snare that can draw us away from Jesus.

If you’re currently facing financial hardship, know that Jesus is with you and wants to help guide you and ease your anxieties. Think of the many ways he has cared for you in the past. Picture him on the cross, and recall his unending love for you. Know that he will never forsake you. Let his peace fill your heart, and don’t worry about tomorrow—he will be there to help you, just as he is today.

“Lord, help me to manage my finances wisely. Free me from anxiety about my future, and help me to give generously to the needy.”

Nếu đọc những lời này trong bối cảnh của toàn bộ đoạn Tin mừng hôm nay, chúng ta có thể thấy rằng Chúa Giêsu coi tiền bạc là một vấn đề rất nhỏ. Chúng ta có thể thấy rằng khó nuốt. Còn những người trong chúng ta, những người phải vật lộn hằng ngày để kiếm sống thì sao? Điều này có nghĩa là Chúa Giêsu đang bảo chúng ta ngừng làm việc với tình hình tài chính của mình không? Điều đó có thể ổn đối với một người như thánh Phanxicô Assisi, nhưng những người như chúng ta, những người phải kiếm sống cần phải có một cách tiếp cận tích cực hơn!

Thật ra, Chúa Giêsu muốn nói những lời này với mọi người. Ngài không gợi ý rằng tất cả chúng ta phải khấn khó nghèo, nhưng Ngài muốn chúng ta xem xét kỹ lưỡng quan điểm của chúng ta về tiền bạc. Ngài muốn chúng ta thấy rằng bản thân tiền bạc không phải là thứ tồi tệ nhất trên thế giới và cũng không phải là một vấn đề tầm thường không thể bỏ qua. Ngài đang nói với chúng ta rằng tiền bạc chỉ là thứ yếu khi so sánh với mục đích thiết yếu của chúng ta, đó là tôn vinh Thiên Chúa và giúp người khác biết Chúa Giêsu một cách cá vị.

Theo nghĩa thực tế, điều này có nghĩa là tiền phù hợp với bức tranh lớn hơn về cuộc sống của các tín hữu. Cũng như bất cứ thứ gì khác mà Thiên Chúa ban cho chúng ta, tiền bạc là thứ chúng ta có thể sử dụng như một phương tiện để đạt được mục đích cao cả hơn. Bằng cách cẩn thận trong chi tiêu và thói quen tiết kiệm, chúng ta có thể sử dụng nó như một công cụ để tôn vinh Chúa. Chúng ta có thể tự do hơn khi quyên góp cho các tổ chức xây dựng vương quốc của Ngài. Đồng thời, bằng cách đề phòng cám dỗ coi trọng tiền bạc quá nhiều, chúng ta không để nó trở thành cạm bẫy có thể lôi kéo chúng ta khỏi Chúa Giêsu.

Nếu bạn hiện đang gặp khó khăn về tài chính, hãy biết rằng Chúa Giêsu đang ở bên bạn và muốn giúp hướng dẫn bạn và giảm bớt lo lắng của bạn. Hãy nghĩ về những cách Ngài đã quan tâm đến bạn trong quá khứ. Hình ảnh Ngài trên cây thánh giá và nhớ lại tình yêu bất tận của Ngài dành cho bạn. Biết rằng Ngài sẽ không bao giờ bỏ rơi bạn. Hãy để sự bình an của Ngài tràn ngập trái tim bạn và đừng lo lắng về ngày mai – Ngài sẽ ở đó để giúp bạn, giống như ngày hôm nay.

Lạy Chúa, xin hãy giúp con quản lý tài chính của mình cách khôn ngoan. Xin giải thoát khỏi lo lắng về tương lai của mình, và giúp con quảng đại cung cấp cho những người khó khăn.

ROMANS 16:3-9, 16, 22-27
Tôi xin gửi lời thăm chị Pơ-rít-ca và anh A-qui-la, … An-rô-ni-cô và Giu-ni-a (Rm 16,3. 7)

This list of greetings at the end of Paul’s Letter to the Romans is arguably as important as any of the theology and moral teachings that make up the previous fifteen chapters. Paul knew that the Christian life becomes real in relationships, not just in ideas and doctrines. He knew that the Church is not just an institution but a network of people drawn together by the Spirit. It is made up of families and individuals and friends who experience God’s love and forgiveness together.

In this long list of names, we hear Paul the brother more than Paul the preacher. We hear a pastor conveying heartfelt affection for his companions in the faith. Behind these names are countless stories of shared meals, late-night conversations, laughter, tears, celebrations, and common hardships. Each name represents a unique story of someone who has met the risen Christ and has been baptized into his new life.

Look at your own history. Certainly there are people whose witness has shaped your faith. There are those who have introduced you to Jesus and those who have modeled the Christian life for you. The Holy Spirit has been working through these men and women, guiding and encouraging you throughout the years. This is the same Spirit who worked in Paul and the other apostles, the same Spirit who has filled the hearts of Christians around the world in every age, creating one vast communion of saints. It’s amazing to consider that you are connected to the very people Paul mentioned two thousand years ago!

Today is a good day to praise the Lord for those who have shaped your life and opened your heart to Jesus. Praise him for those ancestors who have passed down the gift of faith and for those in your church community who have prayed for you and with you. Let your gratitude pour forth for all of them—members of the family of faith!

“Jesus, thank you for the brothers and sisters who journey with me on the way of discipleship.”

Danh sách những lời chào ở cuối thư Phaolô gửi tín hữu Rôma được cho là quan trọng như bất kỳ giáo lý thần học và đạo đức nào tạo nên mười lăm chương trước. Phaolô biết rằng đời sống tín hữu trở nên hiện thực trong các mối tương quan, không chỉ trong các ý tưởng và giáo lý. Ngài biết rằng Giáo hội không chỉ là một tổ chức mà còn là một mạng lưới gồm nhiều người được Thánh Thần thu hút lại với nhau. Nó bao gồm các gia đình, cá nhân và bạn bè cùng nhau trải nghiệm tình yêu và sự tha thứ của Chúa.

Trong danh sách dài những cái tên này, chúng ta nghe thấy Phaolô là anh em nhiều hơn là nhà truyền giáo Phaolô. Chúng ta nghe thấy một mục tử bày tỏ tình cảm chân thành đối với những người bạn đồng đạo của mình. Đằng sau những cái tên này là vô số câu chuyện về những bữa cơm chung, những cuộc trò chuyện đêm khuya, những tiếng cười, những giọt nước mắt, những buổi liên hoan, những gian khổ chung. Mỗi cái tên đại diện cho một câu chuyện độc đáo về một người đã gặp Chúa Kitô phục sinh và đã được rửa tội vào cuộc sống mới của mình.

Hãy nhìn vào lịch sử của chính bạn. Chắc chắn có những người mà chứng tá của họ đã định hình đức tin của bạn. Có những người đã giới thiệu bạn với Chúa Giêsu và có những người đã làm gương cho bạn về đời sống Kitô hữu. Chúa Thánh Thần đã và đang làm việc qua những người nam nữ này, hướng dẫn và khích lệ các bạn trong suốt những năm qua. Đây chính là Thánh Thần đã hoạt động nơi Thánh Phaolô và các tông đồ khác, cũng chính Thánh Thần này đã đổ đầy tâm hồn các Kitô hữu trên khắp thế giới trong mọi thời đại, tạo nên một sự hiệp thông rộng lớn giữa các vị thánh. Thật ngạc nhiên khi biết rằng bạn được kết nối với chính những người mà Phaolô đã đề cập cách đây hai nghìn năm!

Hôm nay là một ngày tốt lành để ca ngợi Chúa vì những người đã uốn nắn cuộc đời bạn và mở rộng tâm hồn bạn cho Chúa Giêsu. Hãy ca ngợi Ngài vì những tổ tiên đã truyền lại món quà đức tin và cho những người trong cộng đồng giáo xứ của bạn đã cầu nguyện cho bạn và với bạn. Hãy tuôn đổ lòng biết ơn của bạn đối với tất cả họ – những thành viên của gia đình đức tin!

Lạy Chúa Giêsu, con tạ ơn Chúa vì các anh chị em đang đồng hành với con trên con đường làm môn đệ.

Comments are closed.

phone-icon