Này là vua của các ngươi – Suy niệm theo WAU ngày 29.03.2024

0

Nguồn: The Word Among Us, March 2024
Lm. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

Pontius Pilate was mocking Jesus when he said, “Behold, your king” (John 19:14). But as believers in Jesus, these words can move our hearts. So let’s look upon our King. Let’s turn our eyes and our hearts toward Jesus and behold him, bruised and beaten, crowned with thorns. Let’s take our place at the foot of the cross and offer him our thanks and praise.

Humble King, I behold you, suffering in silence. You never cry out to defend yourself; you don’t respond in anger to your tormentors. You give your “back to those who beat” you; you do not hide your face “from insults and spitting” (Isaiah 50:6). You extend your hands to those who crucify you. You give yourself up freely for those who have rejected you. For me. Thank you for enduring mocking and cruelty at the hands of sinful men. I adore you, Jesus, my King.

Merciful King, I behold you wounded, hanging upon a cross. Instead of a crown of gold, you wear a crown of thorns. Your precious blood flows down from your head, your hands, your feet. You are suffering unjustly, yet you pray, “Father, forgive them, they know not what they do” (Luke 23:34). Thank you for your mercy, O Lamb of God! You take away the sins of the world—even mine. You forgive me, even though I do not deserve it. I adore you, Jesus, my King.

Triumphant King, I behold you, faithful to the end. No one takes your life from you—you have the power ‘to lay it down’ and the ‘power to take it up again’ (John 10:18). With your dying breath, you give us your Mother as our own (19:27). You proclaim, “It is finished” and hand over your spirit, trusting your Father to raise you up (19:30). Thank you, Jesus, for conquering death by your own death so that we might live. With the whole Church, I now sit in silent awe and wait in eager expectation for you to rise from the grave. I adore you, Jesus, my King. 

Jesus, my King, it is right to praise you! I adore you, Lord, for by your cross and resurrection, you have set us free.

Quan Philatô chế giễu Chúa Giêsu khi nói: “Này là vua của các ngươi” (Ga 19,14). Nhưng là những người tin Chúa Giêsu, những lời này có thể lay động lòng chúng ta. Vì vậy, chúng ta hãy nhìn vào Vua của chúng ta. Chúng ta hãy hướng đôi mắt và trái tim của chúng ta về Chúa Giêsu và nhìn xem Ngài, bị bầm dập và đánh đập, đội mão gai. Chúng ta hãy đứng dưới chân thánh giá và dâng lên Ngài lời cảm tạ và chúc tụng.

Vua khiêm nhường, con nhìn thấy Chúa, đau khổ trong im lặng. Chúa không bao giờ kêu cứu để bảo vệ mình; Chúa không đáp trả trong sự tức giận với những kẻ hành hạ Chúa. Chúa “đưa lưng” cho những kẻ đánh đập Chúa; Chúa không che giấu khuôn mặt của mình “khỏi bị sỉ nhục và khạc nhổ” (Is 50,6). Chúa dang tay cho những kẻ đóng đinh Chúa. Chúa xả thân cho những người đã từ chối Chúa. Cho con. Con cảm ơn Chúa đã chịu đựng sự nhạo báng và tàn ác dưới bàn tay của những kẻ tội lỗi. Con thờ lạy Chúa Giêsu, Vua của con.

Vua nhân từ, con thấy Chúa bị thương treo trên thập tự giá. Thay vì mão triều thiên bằng vàng, Chúa đội mão bằng gai. Máu châu báu của Chúa chảy xuống từ đầu, tay, chân Chúa. Chúa đang đau khổ một cách bất công, vậy mà Chúa vẫn cầu nguyện, “Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm” (Lc 23,34). Cảm tạ lòng thương xót của Chúa, Chiên Con của Thiên Chúa! Chúa xóa tội lỗi của thế gian – ngay cả tội lỗi của con, mặc dù con không xứng đáng với điều đó. Con tôn thờ Chúa, Chúa Giêsu, Vua của con.

Vua khải hoàn, con nhìn thấy Chúa, trung thành đến cùng. Không ai lấy được mạng sống của Chúa – Chúa có quyền ‘đặt nó xuống’ và ‘ có quyền lấy lại’ (Ga 10,18). Với hơi thở hấp hối, Chúa dâng Mẹ Chúa cho chúng con (19,27) Chúa tuyên bố: “Mọi sự đã hoàn tất” và trao phó linh hồn Chúa, tin tưởng Chúa Cha sẽ cho Chúa sống lại (19,30). Lạy Chúa Giêsu, con cám ơn Chúa vì Chúa đã chiến thắng sự chết bằng chính cái chết của Chúa để chúng con được sống. Cùng với toàn thể Giáo hội, giờ đây con đang ngồi trong sự kính sợ thầm lặng và háo hức chờ đợi Chúa sống lại từ trong mồ. Con thờ lạy Chúa Giêsu, Vua của con.

Lạy Chúa Giêsu, Vua của con, thật là chính đáng khi ngợi khen Chúa! Lạy Chúa, con thờ lạy Chúa, vì nhờ thánh giá và sự phục sinh của Chúa, Chúa đã giải thoát chúng con.

Comments are closed.

phone-icon