Browsing: Tin Hội Dòng

Tin Hội Dòng

Thông tin
0

Với 74 năm hành trình dương thế, 63 năm sống trong nhà Chúa và 55 năm theo sát Chúa Kitô qua Lời Khấn Dòng, Nữ tu Maria Agnès Đinh Thị Lân, OP đã sống trọn ước nguyện là “hiến dâng trọn cuộc đời cho Chúa qua ơn gọi Đa Minh”

Thông tin
0

Trong niềm tin vào Đức Kitô Tử Nạn và Phục Sinh, xin kính báo đến quý Bề trên và chị em: Bà Cố Maria ĐINH THỊ TRƯỜNG, Thân mẫu của Sr. Têrêsa Nguyễn Thị Cương vừa qua đời vào tại Đức Đoài, Đức Minh, Đăkmil, Đăknông

Thông tin
0

Tu Viện Truyền Tin đã tổ chức buổi cầu nguyện đặc biệt trong ngày kết thúc tháng Mân Côi vào lúc 8 giờ tối ngày 31/10/2012

Thông tin
0

Gia đình Mẹ Trinh Vương gồm 49 thành viên thuộc nhóm Thường Huấn Cấp III đã tổ chức ngày họp mặt truyền thống đầu tiên tại Tu Viện Truyền Tin và Thành phố Đà Lạt.

Thông tin
0

Trong dịp Tết Trung Thu năm nay, một số Sinh viên thuộc Đại học Sư phạm Kỹ Thuật và Đại học Kinh Tế đã đến Tu xá Mẫu Tâm vui chơi với các em Lưu sinh của Dòng và trẻ em nghèo thuộc họ Thánh Phêrô, Tân Mai

1 35 36 37 38 39 44