Sách Lêvi

0

Lêvi – Chương 13

a. MỤN LẠC ĐỐM
1. Gia-vê phán dậy Mô-sê
Với A-ha-ron nữa kia lời rằng:
2. Khi nơi da thịt ai mang
Mụn hay những đốm trên thân của người.
Dấu này triệu chứng bệnh rồi
Chứng phong xuất hiện trên thời bệnh nhân.
Đem nó đến A-ha-ron
Hoặc Thày tư tế tông dòng con ông.
3. Thày coi da thịt bệnh nhơn
Nếu lông hóa trắng tại trong vùng này.
Và da lõm xuống ngay đây
Đó là phong bệnh hiện nay trên người.
Đoạn Thày tuyên bố lên lời:
Người này đã mắc bệnh rồi uế nhơ
4. Giả như đốm trắng trên da
Nó không lõm xuống coi là thấp hơn.
Tại nơi da lõm lộ luôn
Và lông không trắng ở trong nơi này.
Thời Thày cầm giữ bảy ngày
Để điều tra kỹ xem hay thế nào?
5. Tới ngày thứ bảy đến mau
Thày coi xem vết có hầu loang ra.
Rộng hơn vết cũ trên da
Nếu không loang rộng, thêm gia bảy ngày
6. Tới ngày thứ bảy tới này
Thày đi coi lại lần hai xem nào.
Vết thương nếu sậm lại mau
Không loang rộng nữa khỏi hầu vết nhơ.
Thời thày tuyên bố bấy giờ
Đó là lác, phải giặt dơ áo quần.
7. Nếu như lác cứ rộng lan
Sau khi trình diện một lần rồi đây.
Để thày tư tế nhìn ngay
Đồng thời xác nhận dơ bay đi rồi.
Tức thời lại phải đến nơi
Các thày tư tế lần hai xem này.
8. Thày coi nếu lác lan ngay
Tức thày tuyên bố nhơ đây mắc rồi.
Đó là triệu chứng phong cùi
Phát ra ở trên thân người này thôi.
b. PHONG THÂM NIÊN
9. “Khi ai phong bệnh phát rồi
Người ta đem nó tới nơi các thày.
10. Hầu thày xem xét nhìn ngay
Nếu như mụn trắng mọc đầy lan ra
Làm lông thành trắng biến qua
Và coi bầm đỏ trên da của người.
11. Tức là triệu chứng phong cùi
Thâm niên phát hiện ở nơi thân này
Thời thày tuyên bố nhơ ngay
Và không giam cứu lâu ngày điều tra.
Bởi thày đã thấy rõ là
Bệnh phong đã mắc trên da nhơ này.
12. “Nếu phong loang lở da đây
Và bao phủ kín nơi ngay trên người
Từ đầu đến tận chân rồi
Trọn toàn thương vết khắp nơi trên mình.
13. Các thày tư tế coi liền
Nếu phong phủ kín hết trên thân người.
Thày liền tuyên bố những lời:
Vết thương ấy đã sạch rồi hiện nay.
Hóa thành trắng cả ra đây
Và người này sạch hết ngay dơ rồi.
14. Nhưng ngày nào ở tại nơi
Mụn này xuất hiện chín mùi đỏ hoe
Thời người này mắc tức thì
Bẩn nhơ vào chính mình kià rồi đây.
15. Các thày thấy đỏ rõ ngay
Tức thời tuyên bố nhơ nay mắc vào.
16. Hay khi thịt đỏ chuyển màu
Trở thành ra trắng ngay mau tức thời.
Phải đem tư tế nhìn coi
Hầu thày xác định rõ rồi ra sao?
17. Nếu như hóa trắng ra nào
Thời thày tuyên bố sạch làu rồi đây.
c. UNG NHỌT
18. “Khi trên da thịt của ai
Có ung nhọt đã lành rồi sạch luôn
19. Nhưng nơi vết sẹo của ung
Hiện ra mụn trắng hoặc cùng đốm huê.
Phải đem nó đến tức thì
Để thày tư tế xét kia cách nào
20. Nếu da chỗ đó lõm vào
Và lông hóa trắng đúng hầu dơ đây
Các thày tuyên bố nhơ này
Đó là phong tật lở ngay hiện thời.
21. Nếu lông trắng chẳng mọc rồi
Và da không lõm ở nơi ung này
Với màu của nó sậm đây
Các thày giam cứu bày ngày xét tra
22. Nếu như lan rộng trên da
Các thày tuyên bố thật là mắc nhơ!
23. Nếu không lan rộng vết dơ
Là ung sẹo của nhọt qua khỏi rồi
Các thày tuyên bố những lời:
Người này đã sạch bệnh cùi hết ra.
d. PHỎNG
24. “Khi ai lửa phỏng trên da
Vết thương sinh thịt non ra nơi này
Làm thành đốm trắng tại đây
Hoặc hoe đỏ, hoặc trắng phai lợt màu.
25. Các thày coi bệnh thấy sau:
Nếu lông hóa trắng đốm nào diễn ra
Và thương tích lõm nơi da
Đó là phong lở phát qua nơi người.
Các thày tuyên bố nhơ rồi
Chính là phong bệnh đến thời phát luôn.
Thày coi không thấy các lông
Hóa thành trắng với da trông phẳng lì
Vết thương hóa sạm màu kià
Các thày giam cứu liền đi bảy ngày.
27. Vào ngày tứ bảy coi ngay
Nếu như đốm rộng lan lây ra rồi.
Các thày tuyên bố những lời:
Bệnh phong xuất hiện trên nơi người này.
Còn khi đốm đứng tại đây
Không lây rộng nữa, sạm ngay da rồi
Đó là vết phỏng mà thôi
Các thày tuyên bố nơi người sạch trong.
Đây là vệt sẹo phỏng luôn
Chứ không có phải cùi phong bệnh này.
e. VẾT THƯƠNG ĐẦU
29. “Đàn ông hoặc các bà đây
Đầu cằm có vết thương nay rõ rồi
Các thày tư tế xem coi
Hầu cho xác định ra thời cách sao?
30. Nếu da lõm xuống hơi sâu
Lông đây đã đổi ra màu vàng huê
Thời thày tuyên bố tức thì:
Người này đã mắc nhơ kia vào mình
Đó là chốc lở mọc liền
Cũng là phong bệnh ở trên cằm, đầu!
31. Các Thày xem xét coi sau
Giả như thấy nó không hầu lõm sâu.
Lông đen cũng chẳng có nào
Các Thày giam cứu liền sau bảy ngày.
32. Tới ngày thứ bảy coi ngay
Nếu nhìn chốc lở chẳng thay đổi gì
Lông vàng cũng chẳng thấy chi
Và nơi chốc lở phẳng lì bằng nhau.
33. Sẽ đem cạo cả cằm đầu
Chừa phần chốc lở để hầu coi sau
Các Thày giam cứu nó mau
Bảy ngày thêm nữa coi sao bệnh tình
34. Tới ngày thứ bảy coi liền
Nếu như chốc chẳng loang trên da bì
Và da cứ độ phẳng lì
Các Thày tuyên bố người kia sạch làu.
Nó đi giặt áo quần mau
Tức liền được sạch hết nào uế nhơ.
35. Nếu khi nó đã tẩy dơ
Chốc đây vẫn cứ lây qua rộng rồi
36. Các Thày lại đến xem coi
Nếu như chốc lở loang nơi da bì
Chẳng cần xem lông tức thì
Sắc màu xuất hiện vàng huê ra rồi
Người này mắc bệnh tức thời
Uế nhơ vào chính mình người rồi đây.
37. Nếu kia chốc lở dừng lây
Lông đen cũng mọc nơi này diễn ra
Tức là chốc lở đã qua
Thày tuyên bố hết bẩn nhơ trên người.
f. MÀY ĐAY
38. Khi người nam hoặc nữ rồi
Thấy ngay đốm trắng mọc nơi trên mình.
39. Đến Thày tư tế coi liền
Nếu là đốm trắng sạm trên thân này
Đó là đích thực mề đay
Người này tinh sạch chẳng lây dơ vào.
g. HÓI ĐẦU
40. Đầu ai rụng tóc trụi nào
Trở thành nên hói nơi đầu diễn ra
Người này trong sạch vẫn là
Chẳng thời nhơ bẩn trải qua trên người.
Tóc đầu phía trước rụng thôi
Thời kêu trán hói ra rồi ngươi đây
Trên mình của chính người này
Chẳng thời dơ bẩn ở ngay thân nào.
42. Chỉ khi chỗ hói nơi đầu
Có thương tích trắng ra hầu đỏ huê.
Đó là phong lở lan kia
Tại đầu, tại trán ở thì người đây
43. Các Thày tư tế coi này
Nếu như có mụn ở ngay trên đầu
Vết thương trăng trắng đỏ màu
Nơi đầu, nơi trán: hói đầu người đây
Tức thời đã phát hiện ngay
Bệnh phong ở tại nơi này người ta
44. Họ thời đã bị mắc dơ
Các thày tuyên bố: uế nhơ trên người
Tại đầu thương tích lộ rồi
Rõ ràng nhìn thấy ở nơi da đầu.
QUY CHẾ CHO NGƯỜI PHONG
45. “Những người mắc bệnh phong nào
Vết thương xuất hiện ở hầu trên thân
Áo quần phải xé nát tan
Đầu bù tóc rối che lên tới cằm
Phải kêu lên những tiếng rằng:
“Uế nhơ ” dã mắc vào thân tôi này.
46. Bao nhiêu ngày tháng năm dài
Nếu mà chưa khỏi bệnh này trên thân
Tức là ô uế còn mang
Phải đi ở chỗ biệt ngăn trại ngoài.
PHONG NƠI ÁO QUẦN
47. “Khi quần áo vấy phong cùi
Dù là len hoặc vải bôi dính vào.
48. Dù nơi sọi dọc ngang nào
Vải hay len hooặc da hầu nhơ ngay
Hay nơi vật chạm da đây
Tức thời đã trở nên này bẩn nhơ.
49. Nếu như vết thương diễn ra
Có màu xanh xanh, hoặc là đỏ đây
Tại nơi áo, hoặc da này
Nơi sợi ngang dọc, vải hay da rồi
Đó là phong hủi tức thời
Phải đem tư tế xem coi cho nào
50. Các thày giam cứu coi sao
Kiểm tra thời hạn dài lâu bảy ngày.
51. Tới ngày chót hạn coi ngay
Nếu như thương vết nơi này lan mau
Ra nơi sợi dọc ngang nào
Nơi da và vật gì hầu bằng da
Là phong hủi đã lây ra
Cũng là vật uế dơ qua áo quần.
52. Người ta phải đốt hết lần
Áo hay sợi dọc ngang liền vải, len
Mọi đồ toàn được làm nên
Bằng da bị nhiễm nhơ trên da này
Đó là phong hủi đã lây
Phải đem phóng hỏa đi ngay mau nào !
53. Các Thày xem xét cách sao
Nếu thương vết chẳng loang trào thêm ra
Áo quần, sợi dọc ngang qua
Và dồ vật dụng bằng da được làm
54. Các Thày truyền giặt đồ đoàn
Bảy ngày ra lệnh cứu giam thêm liền.
55. Rồi Thày cũng lại con xem
Sau khi giặt giũ có thêm loang gì?
Nếu thương vết chẳng xóa đi
Tức thời nó chính nhơ kia mắc vào.
Đem đi phóng hỏa cho mau
Đó là ghẻ lở bám sau đồ dùng
Cả hai trái phải mặt cùng
Chúng đều bám hết đồ thường bị nhơ.
56. “Sau khi khám xét nhìn vô
Nếu nhơ sạm lại nơi đồ vật đây
Đem đi cào cạo cho ngay
Khỏi da, quần áo, sợi này dọc ngang.
57. Nếu còn xuất hiện rộng loang
Trên nơi quần áo sợi ngang dọc này
Hay trên các đồ da đây
Đó là phong lở loang lây dễ dàng
Hãy đem phóng hỏa tiêu tan
Đồ đoàn vướng mắc lở loang bệnh này.
58. Áo quần ngang dọc sợi đây
Dầu da, vật dụng giặt bay sạch rồi
Lại đem giặt lại ngay thôi
Một lần này nữa mới thời sạch trơn.
59. “Đó là luật lệ vết thương
Của phong, chứng bệnh lây vương đồ dùng.
Ao len, áo vải với cùng
Sợi len, sợi dọc đồ thường bằng da
Để thày tuyên bố gọi là:
Hoặc nhơ, hoặc sạch cho ba vật này.”

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Comments are closed.