Vị Thánh kính ngày 19 tháng 3

0

Thánh Giuse, Bạn Trăm năm của Đức Maria

Thánh Giuse (thế kỷ thứ nhất) là chồng của Đức Trinh nữ Maria và cũng là Mẹ của Đức Giêsu. Trong Tân ước, thánh Giuse được giới thiệu như là cha của Đức Giêsu (Gioan 1,45; 6,42; Luca 3,23; 4, 22). Thánh nhân thường được giới thiệu trong các trình thuật thời thơ ấu nơi mà đề cập nhiều đến dòng dõi Vua Đavít. Theo thánh sử Luca, thánh Giuse sinh ra ở Bêlem, nhưng lại chung sống với Trinh nữ Maria tại Nazarét, và đã trở về Bêlem khi phải đăng ký kiểm tra dân số. Tuy nhiên, thánh sử Mátthêu lại cho rằng họ sống ở Bêlem và đã dời sang Nazarét sau khi trở về từ Aicập.  Thánh Giuse làm nghề thợ mộc để sinh sống và đồng thời, cũng đã huấn luyện con trai của mình thành người thợ mộc.

Thánh Giuse không còn được nhắc tới trong Tân ước sau chuyến hành hương trở về từ Jerusalem (Luca 2,42-52). Người ta cho rằng thánh Giuse có lẽ qua đời trước khi Đức Giêsu thi hành sứ vụ công khai. Việc tôn kính thánh Giuse một cách đặc biệt và phổ biến dường như có nguồn gốc từ Đông phương – nơi mà truyền thuyết về Lịch sử thánh Giuse – người thợ mộc được lưu lại trong một tài liệu bằng tiếng Hy-lạp thế kỷ thứ 5 hoặc thứ 6. Vào thế kỷ thứ 7, nhóm Copts mừng kính lễ thánh Giuse nhằm để tôn vinh Ngài.  Chứng cứ đầu tiên về việc tôn kính thánh Giuse ở Tây phương có lẽ là trong sách tiểu sử các thánh tử đạo Ái Nhĩ Lan vào thế kỷ thứ 9. Ngài được nhận làm Vị thánh Bổn mạng với nhiều lý do khác nhau, ở nhiều nước và là Thánh Bổn mạng của Giáo hội công giáo. Lịch Công giáo đã sắp xếp ngày mừng kính lễ Ngài vào hàng lễ trọng. 

Nguyên tác:  “The Pocket Guide To The Saints” của tác giả Richard P. McBrien. 

Lược dịch : Kim Ngọc

Comments are closed.

phone-icon